En fjärdedel av npf-eleverna hemma från skolan

Foto: Adobe Stock

En fjärdedel av eleverna med npf är hemma från skolan helt eller större delen av tiden, enligt en ny undersökning från Riksförbundet Attention. ”Samhället måste reagera nu”, säger ordföranden Anki Sandberg.

Riksförbundet Attentions skolenkät, som besvarades av 2 700 föräldrar, vittnar om en alarmerande situation för den stora gruppen på mer än 100 000 skolelever i Sverige med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Och inte bara för dem utan för hela familjerna. Att 60 procent av eleverna har svårt att hänga med i skolan eller ligger långt efter, och endast 50 procent av dem får det stöd och de anpassningar de behöver, betyder också att föräldrarna påverkas, både hemma och på jobbet.

Undersökningen i siffror:

  • 25 % av eleverna är frånvarande från skolan helt eller större delen av tiden
  • 33 % av eleverna är frånvarande några gånger i veckan eller i månaden
  • 49 % av eleverna får inget eller bara till liten del stöd och anpassningar
  • 62 % av föräldrarna upplever oro för barnens psykiska hälsa
  • 60 % av eleverna har svårt att hänga med i skolan eller ligger långt efter
  • 36 % av föräldrarna har gått ner i arbetstid på grund av skolsituationen
  • 8 % av föräldrarna har helt slutat jobba på grund av skolsituationen
  • 62 % av eleverna känner ganska eller mycket stor oro inför skolstarten
  • 77 % av föräldrarna känner ganska eller mycket stor oro inför skolstarten

Riksförbundet Attentions årliga skolenkät riktar sig till föräldrar till barn med npf, från årskurs två i grundskolan och upp till gymnasiet. Över 2 700 personer svarade på enkäten.

Hela rapporten kan läsas här: ”Skrämmande stor okunskap. Inte bara om NPF utan också om skolans skyldigheter”

Riksförbundet Attention och kommer även att presenteras i ett lunchwebbinarium den 20 september.

Anki Sandberg

– Det är en katastrof att en fjärdedel av alla med npf slås ut ur det svenska skolsystemet, ett svek mot en stor grupp barn och föräldrar, säger Anki Sandberg.

– Det saknas npf-kunskap hos skolpersonal, och föräldrar förväntas fungera som en extra resurs när skolan misslyckas med sitt uppdrag. Skolorna måste ge de här barnen den utbildning de har rätt till enligt skollagen.

LÄS ÄVEN

Håll koll på Attentions skolkampanj-månad!

Panelen: Hur fungerar din dialog med vårdnadshavare?

Möt SPSM:s nya generaldirektör – här är Aurora Lindbergs fokusfrågor