Möt SPSM:s nya generaldirektör – här är Aurora Lindbergs fokusfrågor

Som generaldirektör är Aurora Lindberg stationerad i Härnösand, men det finns även ett flertal lokalkontor för att ge närhet till myndigheten.

Som ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten tar Aurora Lindberg direkt sikte på fem huvudmål. Allra viktigast är att elever i SPSM:s specialskolor når kunskapskraven.

SPSM är ingen ny plats för Aurora Lindberg. Sedan 2019 har hon varit verksamhetschef och lett myndighetens arbete kring kunskapsutveckling och forskningsspridning, och hon har även haft ett övergripande ansvar i flera regeringsuppdrag. Inte heller generaldirektörrollen är helt obekant. Redan i början av året tog hon över uppdraget som vikarie sedan Fredrik Malmberg lämnat posten för sitt nya jobb på Institutet för mänskliga rättigheter.

Jag är gymnasielärare i botten och ett långvarigt fackligt engagemang för välfärdsfrågor. Skolan har ett så viktigt ­kompensatoriskt uppdrag.

– Jag har inte tänkt en endaste gång under åren att jag skulle axla general­direktörrollen. Men när Fredrik slutade och det behövdes en vikarie var vi två som var aktuella, och vi enades om att det var jag som skulle räcka upp armen. Det är inte alla som får chansen att vikariera på ett jobb som man sedan söker, det kändes lyxigt.

I grunden är Aurora Lindberg utbildad gymnasielärare, i samhälls- och religionskunskap. Men tiden vid katedern blev kort, bara cirka ett år. Under studierna hade hon nämligen även läst genusvetenskap, och när Umeå kommun, där hon bodde, sökte en jämställdhetsutvecklare lämnade hon skolan ock klev över till den offentliga förvaltningen. 2004 tog hon över enheten och den nu långa chefskarriären påbörjades.

Många möten sker på distans, med Aurora Lindberg stationerad i Härnösand.

Knappt tio år senare dök det upp en tidningsannons om ett ”superspännande uppdrag” som direktör för Kommun­förbundet i Västernorrland.

– Jag sökte och fick jobbet vilket innebar att jag fick lämna Umeå, där jag hade bott i 20 år, och flytta till Härnösand. Jag saknade visserligen mina vänner och dynamiken i Umeå, men i Härnösand kom vi närmare mormor och morfar, och barnens kusiner. Dessutom har jag inte så svårt med förändringar.

Efter sex år var det dags för nästa jobbyte – och hon blev verksamhetschef på SPSM där det enligt Aurora finns så många ”väldigt bra, peppande, stöttande och ifrågasättande kollegor”. 

Men vad var det då som lockade henne dit?

– Det kändes jättespännande och jag fick komma tillbaka till skolfrågorna. Jag är ju lärare i botten och var sedan tiden på Kommunförbundet väldigt engagerad i kommunala välfärdsfrågor. Skolan har en sådan viktig roll med sitt kompensatoriska uppdrag. 

I rollen som verksamhetschef ingick också regeringens forskningsspridningsuppdrag. Att få ut relevant forskning och omsätta den till ett fungerande verktyg ute i klassrummen var också något som lockade. 

– Jag ansvarade även för att företräda Sverige i nätverket för inkluderande utbildning och hamnade också i dess styrelse. I mitt uppdrag ingick även att bygga upp SPSM:s digitaliseringsenhet, hur vi kunde påskynda den digitala transformationen för att göra det ännu bättre för våra elever och de som arbetar i skolan.

Sedan flera år tillbaka arbetar vi med att vara behovsdrivna. Vi ­samlar in data för att förstå och lära känna våra användare.

Med 20 år som chef bakom sig kan hon nu alltså även lägga till generaldirektör i sitt CV. I den nya rollen talar hon varmt om SPSMs viktiga uppdrag och om hur hon vill ta myndigheten till nästa nivå tillsammans med alla kompetenta medarbetare. 

– Sedan flera år tillbaka arbetar vi med att vara behovsdrivna. Vi samlar in data för att förstå och lära känna våra användare. Vi har ett utifrån-och-in-perspektiv, vad det är man behöver i skolorna. Jag vet att alla skriver under på vikten av likvärdighet och att alla ska klara målen. Därmed behöver vi kanske ännu mera fokusera på stöd som visar hur man når dit. 

Aurora Lindberg beskriver sig själv som bra på att samarbeta och nätverka, och att hon alltid har tagit för sig i livet. Frågan är vad hon hade sagt som nybakad student om dagens roll? 

– Jag tror inte att jag då hade trott att jag skulle vara generaldirektör när jag var 50 år, men jag hade nog inte blivit förvånad om jag fått veta, säger hon glatt. 

Under samtalet återkommer hon flera gånger till skolans kompensatoriska uppdrag, att skolan ger möjligheter för eleverna oavsett var de bor, vilka deras föräldrar är eller eventuella funktionsnedsättningar. 

– Skolan är en otroligt viktig samhällsfunktion, och vi vet att klara av skolan är den största friskhetsfaktorn. Därför är det så viktigt att vi kan få fler att klara målen, att vi kan ge eleverna den möjligheten och här kommer specialpedagogerna tydligt in, säger Aurora Lindberg. 

Hennes engagemang och energi går inte att ta miste på, och det gäller även på det mer privata planet. För att koppla av använder hon kroppen så mycket som möjligt, bland annat genom att renovera och pyssla i trädgården. Men hon är även engagerad i den lokala Friskis & Svettisföreningen, och är tränare i äldsta dotterns fotbollslag. 

– Jag gör saker på fritiden vilket är vilsamt för mig, det ger mig balans. På jobbet använder jag huvudet och på fritiden kroppen. Rörelse är viktigt. Vi är fem föräldrar som roddar med laget som nu har 35 spelare. Även här handlar det om ledarskap vilket är väldigt roligt. Nu går tjejerna i sjuan och åttan och ovanligt många av dem har fortsatt att spela vilket är fantastiskt, och det går eftersom vi hjälps åt. Vi bygger ett lag, och laget går före jaget. 

Precis som på jobbet, med andra ord.

5 myndighetsmål

De viktigaste frågorna för SPSM, enligt Aurora Lindberg:

1. Elever i våra specialskolor når kunskapsmålen

SPSM:s specialskolor ger elever, flickor såväl som pojkar, förutsättningar att nå utbildningens mål. Miljön är trygg, stimulerande och tillgänglig. 

2. Professionella i skolan har rätt stöd i specialpedagogiska frågor.

Beslutsfattare, huvudmän och personal inom utbildning får stöd i specialpedagogik för att göra utbildningen inkluderande. Behoven hos barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning är uppmärksammade och deras situation känd. I målet ingår även det stöd SPSM ger till vårdnadshavare. 

3. Individer får specifikt stöd för att stärka språk, kommunikation och utbildning

Barn, elever och vuxna med funktionsnedsättnings rätt till språk och utbildning stärks genom:

• tillgång till läromedel

• särskilda statsbidrag

• specialpedagogiskt stöd

• fjärrundervisning i teckenspråk

• utbildning i teckenspråk för barn till föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning (CODA)

4. Vi har ett hållbart arbetsliv

Våra medarbetare har en hållbar arbetssituation. Vi utvecklar vår verksamhet för ett hållbart samhälle.

5. Vår verksamhet är effektiv och rättssäker

Vi har god intern styrning och kontroll.

LÄS ÄVEN

Diana Storvik på nytt jobb – möt en missionär

Verktyg för att klara av orosanmälningar

Vestman: ”Eleverna som behöver skolan mest behöver den på sommaren också”