Yrkesprogrammen ökar för första gången på tio år

Hantverk och hotell är yrkesområden som blivit mer populära när unga väljer gymnasieprogram. Foto: Adobe Stock

För första gången på tio år har andelen elever som går ett yrkesprogram ökat. Men ökningen täcker långt ifrån behovet av yrkesutbildade inom flera branscher.

Under en tioårsperiod har den totala andelen ungdomar som söker till ett yrkesprogram i gymnasieskolan minskat. De senaste siffrorna från Skolverket visar dock på en liten ökning. Andelen som sökt yrkesprogram i första hand inför det här läsåret är 37 procent. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med förra läsåret.

Nu har det även kommit siffror på antalet elever som läser första året på ett yrkesprogram. Antalet har ökat med drygt tusen elever visar den senaste statistiken.

– Det är första gången på över tio år som andelen elever på yrkesprogrammen ökar. Under läsåret 2023/2024 är det totalt 38 300 elever som läser första året på ett yrkesprogram och det är 1 160 fler elever än föregående läsår, säger Christina Sandström som är enhetschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Hotell populärt

De största procentuella ökningarna av elevantalet har skett på hotell- och turismprogrammet med nära 30 procent, hantverksprogrammet samt försäljning- och serviceprogrammet visar ökningar på över tio procent. Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet har också ökat jämfört med förra läsåret.

Skolverket betonar samtidigt att andelen som söker yrkesprogram måste öka avsevärt mer. I de planeringsunderlag som tagits fram visas brist på yrkesutbildade inom flera områden och i hela landet. När det gäller vård- och omsorg samt industritekniska programmet visar rapporten att utbildningarna behöver utökas i samtliga län.

Vårdprogrammet tappar

Totalt 4 175 personer sökte vård- och omsorgsprogrammet i första hand till det här läsåret. Det är något färre jämfört med läsåret innan. Till det industritekniska programmet sökte 1 956 personer, vilket är en liten ökning.

Trots att andelen elever på yrkesprogrammen har ökat läsåret 2023/24 så är andelen som går på yrkesprogram fortfarande lägre än före gymnasiereformen 2011.   

För utbildningar som ska starta från år 2025 kommer arbetsmarknadens behov att ges större inflytande. Både elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov vägas in i dimensioneringen av antalet platser.

Läs mer:

Så ser framtiden ut för yrkesprogrammen

Så har eleverna valt yrkesprogrammen