”Förberedd apl minskar risken att eleven går hem”

Det är viktigt med förberedelser för att skapa trygghet, om du som 16-åring kommer till ett industriområde en mörk morgon i november klockan 7 är det inte konstigt om det känns obekvämt. Det säger Kristoffer Nilsson på Skolverket.

Kvalitet i apl är att alla pratar om vad som ska hända och att det finns en plan. Sedan får lärarna använda vilken metod de vill. Det säger Kristoffer Nilsson på Skolverket.
Han berättar även att över 170 000 personer har registrerat sig för Skolverkets handledarutbildning.

Av de som har registrerat sig för den webbaserade handledarutbildningen så är alla dock inte handledare ute på apl-platserna.  Även lärare och elever kan gå kursen.

Vilken är den största utmaningen för en handledare?

– Det beror på hur förberedda de blivit på vilken individ det är som kommer och vad den ska lära sig. Det är viktigt att veta vilka förväntningarna är, säger Kristoffer Nilsson på Skolverket.

Viktiga handledare

Han är undervisningsråd och arbetar med yrkesutbildning med fokus på kvalitet och utbildningarnas attraktionskraft och arbetar bland annat med utbildningen för handledare.

Kristoffer Nilsson ser handledaren som en av nycklarna för en framgångsrik apl, det arbetsplatsförlagda lärandet.

Men eleven måste också förbereda sig,

– Det handlar om att ställa sig frågor som vad vill jag, vad ska jag lära mig och vad för typ av arbetsplats kommer jag till.

Här kommer lärarens roll in, läraren måste se till att eleven är förberedd sedan följa upp lärandet under egna besök ute på arbetsplatsen i trepartssamtalen.

Vänder hem

Kristoffer Nilsson nämner sedan något som många lärare idag möter, att deras elever helt enkelt inte kommer till sina apl-platser av olika anledningar.

– Allt handlar återigen om förberedelser för att skapa trygghet, om du som 16-åring kommer till ett industriområde en mörk morgon i november klockan 7 är det inte konstigt om det känns obekvämt. Då kan det kännas enklast att bara gå hem igen.

Det blir verkligen tydligt hur viktigt det är att både eleven och företaget, där eleven ska vara, blivit ordentligt förberedda.

– Kvalitet i apl är att alla pratar om vad som ska hända och att det finns en plan. Sedan får lärarna använda vilken metod de vill. Men det är bra att skapa utrymme för eleverna för att sammanfatta och reflektera under tiden, säger Kristoffer Nilsson.

Det är viktigt också, lägger han till, att vara medveten om att det är läraren som gör bedömningar och sätter betyg utifrån ämnes- och kursplaner. Det ska aldrig en handledare göra.