Stora skillnader i resultat för yrkesprogrammen

Genomströmningen varierar stort mellan olika yrkesprogram. Viktigt är att komma in i gymnasiet med bra grund kunskapsmässigt för att nå examen. Det betonar Katarina Storm Åsell, utredare på SKR.

På ett par yrkesprogram är det nära var tredje elev som inte når examen inom tre år. På andra program är det två av fem, visar siffror från Skolverket. En förklaring kan vara att en del börjar jobba innan examen, kommenterar Katarina Storm Åsell som är utredare på SKR.

År 2023 var det 79,7 procent av eleverna på nationella program som slutförde gymnasieskolan med examen inom tre år. Det är samma andel som året innan visar siffrorna från Skolverket.

Höga siffror

På yrkesprogrammen har andelen med examen inom tre år ökat marginellt, från 75,8 procent till 75,9 procen mellan år 2022 och 2023. Men det skiljer mycket mellan olika program. Program med högst andel utan examen in inom tre år är vård- och omsorgsprogrammet med 31 procent därefter följer barn och fritidsprogrammet och restaurang- och livsmedel med 29 procent. Bäst genomströmning inom tre år har el- och energiprogrammet.

Katarina Storm Åsell är utredare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ledamot i det nationella programrådet för vård- och omsorgsprogrammet. Hon har svår att se någon entydig förklaring till att det programmet har en förhållandevis hög andel utan examen inom tre år.

– Generellt sett är det höga siffror för flera yrkesprogram. En förklaring för vård- och omsorgsprogrammet kan vara att en del börjar jobba innan examen. Viktigt är förstås även att komma in i gymnasiet med bra grund kunskapsmässigt för att nå examen.

 

Ingen likvärdig skola

Det finns också stora skillnader. I landet mellan hur stor andel som når examen inom tre år. Sveriges Lärare har bearbetat statistiken från Skolverket. I över 20 kommuner är det mer än hälften av eleverna som inte når gymnasieexamen på tre år.

– Sveriges 290 kommuner och cirka tusen privata utförare klarar inte av att upprätthålla en nationellt likvärdig skola. Skolan är i akut behov av resurser och på sikt måste staten ta över finansieringen av skolan, så att alla elever kan få samma möjlighet att lyckas, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare i ett pressmeddelande. 

Kommuner med högst andel utan examen på tre år är Berg, Örkelljunga, Ånge, Järfälla, Staffanstorp, Tyresö och Hällefors. Andelen som inte når examen på tre år i de här kommunerna är från 61 till 71 procent.

Totalt sett är det nära 24 procent på yrkesprogrammen som inte når examen inom tre år. Motsvarande siffra för högskoleförberedande program är 19 procent.

Så här stor andel når inte examen inom tre år på de olika yrkesprogrammen. Siffrorna gäller för elever som började i gymnasiet hösten 2020:

Barn- och fritid      29 procent

Bygg och anläggning   20 procent

El- och energi 18 procent

Fordons och transport 26 procent.

Handels- och administration 27 procent

Hantverksprogrammet 28 procent

Hotell och turism.          28 procent

Industritekniska   21 procent

Naturbruksprogrammet 23 procent

Restaurang och livsmedel 29 procent

VVS och fastighet               19 procent

Vård- och omsorg                31 procent