Viktiga tips inför avslutningen

Yrkeslärarna Eva Bida och Jan Stenström samt matematikläraren Vera Lundström delar med sig av sina tips så här i slutet av läsåret.

Hur avslutar man läsåret för att undvika stress? Och hur gör man det extra roligt för eleverna innan det är dags för examen? Tre lärare ger tips på hur de använder tiden före avslutning.

Vi har låtit tre lärare svara på följande frågor:

 

1 Hur utnyttjar du de sista veckorna på terminen, när den övriga undervisningen börjar gå mot sitt slut?

2 Vad är viktigt för dig att hinna bli klar med innan du går på sommarledighet?

3 Hur brukar du säga hejdå till dina elever?

 

Eva Bida, lärare i yrkesämnen på barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet på Torekällgymnasiet i Södertälje.

 

1) – Under de sista veckorna innan påsklovet strävar jag alltid efter att eleverna ska ha avslutat sina kurser och uppnått minst betyget E. Efter påsklovet fördjupar vi oss i de centrala ämnesinnehållen, erbjuder möjligheter till kompletteringar för att uppnå högre betyg och engagerar oss i roliga och värdeskapande projekt. Dessa projekt ger eleverna möjlighet att tillämpa och utveckla de kunskaper de förvärvat under kursen på ett kreativt sätt.

 

2)  – Jag strävar efter att vara väl förberedd för nästa läsår genom att färdigställa mina grovplaneringar för kurserna i förväg. Detta hjälper mig att undvika stress vid terminsstart och ger mig tid att noggrant genomföra och anpassa min undervisning för att möta elevernas behov. Dessutom prioriterar jag att organisera mitt arbetsutrymme genom att städa skrivbordet och rensa filer i datorn. 

 

3) –  Vi brukar avrunda läsåret med en rolig gemensam aktivitet som stärker vår sammanhållning. Vi brukar också summera läsåret och blicka framåt mot nästa läsår. 

 

Jan Stenström, yrkeslärare på VVS- och fastighetsprogrammet Wisbygymnasiet:

 

1) –  Betygen ska var klara två veckor före avslutningen. De veckorna ger jag eleverna i trean en handledarutbildning så att de kan ta emot framtida elever på ett bra sätt. Jag ger också en säker vattenutbildning så att de kan ta ut ett certifikat vid anställning.

 

2) – Jag förbereder inför höstterminen så att det bara är att köra i gång. Jag beställer material och läromedel som behövs. Första veckan på höstterminen är det tre dagar som är avsatta för gemensamma föreläsningar för lärarna.

 

3) –  Jag samlar och pratar med avgångseleverna som får göra en kursutvärdering. På studentdagen går jag med till Kongresshallen och äter lunch tillsammans. Sen springer de ut och åker i väg med vagn. Ettorna och tvåorna försöker jag göra något roligt med. Äta pizza eller kanske köra go kart.

 

Vera Lundström, matematiklärare på Elitidrottsgymnasiet i Umeå:

 

1) –  Mycket beror på när NP ligger. Några år har jag provat att påbörja nästa kurs direkt efter NP, men inte längre. Eleverna hinner glömma under sommarlovet. En period fick de skriva dikter om matematik och leka med GeoGebra men om NP ligger sent brukar jag byta lektioner med kollegor innan NP och träna eleverna extra hårt.

 

2) –  Jag brukar göra anteckningar under läsåret med mina reflektioner om positiva och negativa upplevelser under årets gång. (Det kan vara uppgifter som jag inte trivs med eller läromedlet som jag skulle vilja testa…). Före sommarledighet finns lite tid att gå igenom mina reflektioner och besvara vissa frågor för mig själv.

 

3) –  Mina elever läser fem mattekurser med mig. Sammanlagt blir det cirka 500 timmar tillsammans. Jag brukar alltid säga att om de vaknar någon vacker morgon och inte vet vad de ska göra, kan de tänka på att det finns ett ämne som de verkligen behärskar. Matematik! Satsa på det!