Det här är viktigt för att yrkeslärare ska stanna i yrket

Yrkeslärarna Sanne Malm-Mark, Fabricio Gatica och Linn Ivarsson Sörensen ger svar på vad som skulle få fler yrkeslärare att stanna i yrket.

Stöttning av ledningen, lagom stora klasser och öronmärkt tid för fortbildning. Det är några faktorer som kan få fler yrkeslärare att stanna kvar i yrket enligt vår panel. Yrkeslärare är den lärargrupp där störst andel lämnar skolan.

Yrkeslärare är den lärargrupp där störst andel jobbar med något annat i dag. Totalt är det 25 procent bland yrkeslärarna som har lämnat skolan visar en rapport från Sveriges Lärare. 

Hur ska lärarflykten motverkas?

–  Att man får rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Orealistiskt stora elevgrupper och orimligt lite tid till planerings- och efterarbete gör att man sällan känner att man lyckas som lärare. Många elever som väljer praktiska inriktningar kommer med en problematisk skolgång bakom sig, de här eleverna behöver mer tid för att bygga upp en tro till sig själv och tillit till läraren, svarar Sanne Malm-Mark,  Yrkeslärare på vård- och omsorgsprogrammet Osby.

 Vad är viktigast för att du ska trivas i jobbet?

– Att jag får frihet i min lärarroll, att arbetsgivaren litar på mig. Kollegor är också en mycket viktig faktor för att jag varje dag ser fram emot att åka till mitt arbete. Jag tror på ett öppet klimat där vi kan dela med oss av styrkor och svagheter samtidigt som vi lyfter varandra. 

 Längtar du någon gång tillbaka till ditt förra yrke, motivera varför?

– Jag saknar dels att bli uppdaterad i yrket och som vårdlärare saknar jag det nära teamarbetet, som man har inom vården. Jag saknar också patientkontakt och den tacksamheten man får. En annan sak jag kan sakna är att lämna jobbet efter en arbetsdag.  Läraryrket tar man med sig hem. 

 

Fabricio Gatica, yrkeslärare bygg- och anläggningspprgrammet, Göteborg.

Hur ska lärarflykten motverkas?

– Minska på de administrativa uppgifterna. Det är sällan man i sin tidigare profession förväntades dokumentera i den omfattning som i skolan. Jag tror den kontrasten tröttar ut en yrkeslärare snabbare än en ämneslärare.

 Vad är viktigast för att du ska trivas i jobbet?

– Motivation av eleverna och stöttning av ledning. I form av resurser, både tid och pengar. 

 Längtar du någon gång tillbaka till ditt förra yrke, motivera varför?

– Ja, det händer. Som Målare hade jag projekt som oftast tog två till tre veckor att slutföra. Resultatet var fysiskt och tydligt och uppskattningen hög. 

 

Linn Ivarsson Sörensen, yrkeslärare, naturbruksprogrammet Uddevalla:

Hur ska lärarflykten motverkas? 

1        -  Min upplevelse är att lärare generellt behöver få vara just lärare och inte ha så många kringuppgifter som skulle kunna skötas av någon annan inom skolan. Jag tror det är särskilt viktigt för yrkeslärare att ha mycket elevtid för att stödja dem i utvecklingen av yrkesidentitet och yrkesskicklighet. För att göra det med engagemang och god kvalitét krävs öronmärkt tid för fortbildning inom yrket.

 Vad är viktigast för att du ska trivas i jobbet?

 – Jag trivs när jag har förutsättningar att vara en bra kollega och lärare samt utföra mitt arbete med en god kvalitét. 

 Längtar du någon gång tillbaka till ditt förra yrke, motivera varför?

– Det jag saknar mest i yrket är att få vara utomhus och att arbeta mer praktiskt med djur, men framför allt att få vara trött i kroppen när jag kommer hem i stället för att vara trött i huvudet.