Replik: Entreprenörskap kommer fortsatt vara en viktig del i gymnasieskolan

Jonas Vig på Skolverket betonar att entreprenörskap blir en viktig del även när ämnesbetyg införs i gymnasiet.

Skolan ska enligt läroplanen bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Denna text är inte förändrad i Gy25. Det skriver Jonas Vig, enhetschef på Skolverket i en replik till Ung Företagsamhet.

I en debattartikel publicerad den 17 januari skriver Tove Jarl, VD på Ung företagsamhet, att de hyser en farhåga att entreprenörskap kommer få ett mindre utrymme i gymnasieskolan i och med att ämnesbetyg införs på gymnasial nivå (Gy25).

Skolverket instämmer i att entreprenörskap, företagande och innovationstänkande kan främja anställningsbarhet och bidra till framtida sysselsättning. Entreprenörskompetens är också en av EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Skolverket tycker att det är positivt att det finns ett så stort intresse för entreprenörskap och att så många elever startar UF-företag under sin gymnasieutbildning.

Ska främja företagande

Ung företagsamhet skriver i artikeln att organisationen ”ser en stor risk att reformen enligt nuvarande förslag kan minska entreprenörskapet i gymnasieskolan, när den istället borde öka”. Skolverket delar inte denna farhåga. Entreprenörskap kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del i gymnasieskolans utbildningar. Skolan ska enligt läroplanen bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Denna text är inte förändrad i Gy25. Företagande och entreprenörskap ingår också fortsatt som väsentliga delar i majoriteten av de nationella gymnasieprogrammens examensmål. Dessutom ingår ämnet entreprenörskap i samtliga föreslagna programstrukturer i gymnasieskolan. Sammanfattningsvis finns det ingenting i Skolverkets förslag som försämrar förutsättningarna för entreprenörskap i gymnasieskolan. Vi ser därför ingen anledning till oro i denna fråga.

Jonas Vig, chef gymnasieskoleenheten på läroplansavdelningen, Skolverket

 

Läs mer: Debattartikeln från Ung Företagsamhet:

”Regeringen och Skolverket ser nu ut att missa ett gyllene läge att öka ungas livsmöjligheter”