Martin laddar med uppgifter utan slut

Yrkesläraren Martin Harari Thuresson har med en slumpgenerator skapat övningsuppgifter med olika värden till klassen. Foto; Fredrik Jalhed

Uppgifter utan slut, quiz och variation mellan att eleverna får jobba själv och i grupp. Det använder den prisbelönade yrkesläraren Martin Harari Thuresson i sin klass.

Martin Harari Thuresson, yrkeslärare på el- och energiprogrammet, försöker i undervisningen växla mycket mellan elevers eget arbete och att diskutera med klasskompisar. Ett sätt är att genomföra quiz i ellära och mekatronik. Först får eleverna svara en och en på fråga och tänka efter vad som är rätt. Direkt efter det får eleverna resonera med en kompis kring vilket svar som är det mest rimliga. Sedan diskuteras frågan i helklass.

– Ett syfte är att få variation. Om eleverna enbart samarbetar hela tiden så är det lätt att någon gör i princip allt och en annan tittar på, säger Martin Harari Thuresson ,som arbetar på Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg.

Spänning och resistans

På ett bokstavligt sätt så använder han sig själv i undervisningen när det är dags att illustrera spänning och resistans. Några elever får vara spänning och trycka runt sin lärare i en ring andra får agera resistans och försöka hålla emot.

– Sen diskuterar vi hur de upplever när det var mycket spänning och lite spänning och stor eller liten resistans. Det är olika resultat hur hårt jag blir mosad och strömstyrkan är resultatet av hur fort jag blir runtkörd. Det har gått bra hittills men jag gör det här i början av terminen innan eleverna vågar ta i för hårt, skojar Martin Harari Thuresson.

 På Lindholmens tekniska gymnasium har Martin Harari Thuresson och hans kollegor tagit fram uppgifter utan slut. Eleverna går in på en webbsida där en slumpgenerator tar fram uppgifter med olika utformning och värden.

– Generatorn fortsätter att slumpa i all evighet så eleverna kan till exempel träna på Ohms lag eller vad som händer när värden och utformning på olika kretsar ändras. Varje elev får sin unika uppgift så eleven kan inte bara kopiera de andras svar. Men så klart kan eleverna hjälpa varandra.

Tidigare i år belönades yrkesläraren Martin Harari Thuresson med Ingvar Lindqvistpriset av Kungliga Vetenskapsakademien. En del i motiveringen var att han har byggt upp ett stort material som elever och lärare kan ösa ur för att öka sin förståelse kring ellära.

Viktigt yrke

Martin Harari Thuresson menar att Ingvar Lindqvist priset har gett honom ännu djupare förståelse för hur viktigt läraryrket är. Inte minst nu i tider av neddragningar i skolbudgetarna.

– Enligt våra yrkesetiska regler ska vi skydda eleverna mot skada så att de blir en del av samhället. Det blir en skada om skolsystemet inte klarar att ta hand om eleverna så att de i värsta fall hamnar i gängkriminalitet. Vi har ett otroligt viktigt jobb.

En del i lärarnas fortbildning på Lindholmen är utbytet genom Atlas partnerskap och Folke Bernadottes Minnesfond. I våras besökte Martin Harari Thuresson en skola som de har kontakt med i Ecuador. Tre elever och två lärare var på utbytet och motsvarande grupp besökte Lindholmen.

Skolan i Ecuador har industriprogrammet och el- och energiutbildning.

– Vi har mycket att lära kring effektiva upplägg då de inte har samma budget som oss. Utbildningen finansieras av elevernas familjer så allt måste göras effektivt där undervisning måste prioriteras före till exempel möten. Eleverna på skolan i Quito lär sig mycket i utbildningen. 

 

 Tips för ökat engagemang:

 Låt eleverna varva mellan eget arbete och att arbeta parvis. Till exempel genom att diskutera svaren i olika quiz.

 Använd eleverna för att påvisa spänning och motstånd. De som skjuter på är spänningen och de som brosmar är motståndet.

Skapa uppgifter utan slut genom att använda en slumpgenerator som ändrar olika värden och utformning av uppgifterna.

/ På den här sajten har Långholmens tekniska gymnasium lagt ut övningar i bland annat ellära. train.ltgee.se

 

Läs mer:

Yrkeslärarnas viktigaste kompetenser är rankade

Debatt. ”Skolan reducerar praktiska ämnen”