Yrkeslärarnas viktigaste kompetenser är rankade

Forskaren Sofia Antera är förvånad över att ”ha lärarlegitimation” rankas så lågt som på 19:e plats.  Att gå en lärarutbildning innebär att man får tid att reflektera över lärarrollen och får djupare pedagogiska färdigheter, säger hon. Foto: Amina Dahlab och Privat.

Vilken kompetens är allra viktigast hos yrkeslärare? ”Att kunna kommunicera med eleverna” svarar yrkeslärarna själva i en ny studie. ”Att ha en lärarutbildning” kommer först på plats 19 av 27 alternativa svar.  Det är oroväckande att en utbildning rankas så lågt, säger forskaren Sofia Antera. 

Nu i maj lade hon fram sin avhandling på institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Som underlag för sina slutsatser hade hon enkätsvar från 90 rektorer och 280 yrkeslärare spridda över landet – samt djupintervjuer med 14 lärare.

Att kunna kommunicera med eleverna anses vara yrkeslärarens allra viktigaste egenskap. Men i topp hos de tillfrågade rektorerna och lärarna ligger också: att kunna bedöma elevernas kunskaper, skapa goda villkor för lärande och bekämpa mobbning och annan diskriminering.

Sofia Antera blev förvånad över att ”ha lärarlegitimation” rankas så lågt som på 19:e plats.

– Att vara yrkeslärare innebär ju både att kunna yrket och att kunna undervisa i det. Det måste råda en balans mellan dessa två kompetenser.

”Att ha yrkeskunskaper” hamnar på åttonde plats på rankingen, långt före vikten av att ha en lärarexamen. Varför så stor skillnad?

– Om du ska undervisa elever i snickeri måste du vara certifierad snickare, men du behöver inte vara certifierad lärare. Om kravet på lärarlegitimation inte finns där, är det naturligt att man rankar den kvalifikationen lägre. 

I dag saknar cirka 30 procent av Sveriges yrkeslärare lärarexamen, en examen som man kan få efter tre terminers högskolestudier. Andelen legitimerade lärare varierar kraftigt mellan yrkesprogrammen, den är exempelvis hög på vårdprogrammet men väldigt låg på byggprogrammet.

Ju större brist på lärare inom ett program, desto fler lärare utan examen. 

– Jag säger inte att en lärare med legitimation nödvändigtvis är bättre, men att gå en lärarutbildning innebär att man får tid att reflektera över lärarrollen och får djupare pedagogiska färdigheter. Därmed blir man troligen också bättre på att undervisa elever med olika inlärningsbehov.

I hennes djupintervjuer med 14 yrkeslärare frågade hon bland annat varför de valt att bli yrkeslärare. Resultaten liknar det som annan forskning visat:

– Att bli lärare var den andra karriär som stod till buds när exempelvis hälsoproblem eller hopplösa arbetsvillkor gjorde att man inte kunde utföra sitt jobb längre. Men när de väl börjat undervisa inser många hur roligt jobbet är. 

Ur sitt forskningsmaterial fick hon ytterligare en insikt:

– De lärare som saknar lärarutbildning har ofta sämre självförtroende än de andra, eftersom de saknar en tydlig läraridentitet: Det är skillnad mellan att vara ”en snickare som undervisar” och att vara ”en yrkeslärare med inriktning på snickeri”.

 

Läs mer:

”För många elever är yrkesspråket nytt”

Forskning: Stolta att läsa till yrkeslärare