”För många elever är yrkesspråket nytt”

Jenny Edvardsson är lärarutbildare och doktorand vid Högskolan i Kristianstad. Hon har arbetat som lärare i svenska och historia på yrkesprogram och skrivit flera böcker om undervisning för läsovana elever. Foto:  Kimme Persson och Amina Dahlab.

Yrkeslärare har mycket tyst kunskap, som sitter i händerna. För att kunna förmedla den till eleverna behöver de arbeta aktivt med språket i undervisningen. Det betonar forskaren Jenny Edvardsson.

Jenny Edvardsson, har  tillsammans med Barbro Bruce skrivit boken "Språkdidaktik för yrkeslärare – utmaningar och möjligheter" (Gleerup).

Vad är specifikt för språket bland yrkeselever?  

– För många elever är yrkesspråket ett helt nytt språk! När de ska ut på apl behöver de behärska det för att kunna möta blivande kunder, arbetsgivare och kollegor.

Vad menas med språklig sårbarhet?

– Det handlar om relationen mellan elevens förutsättningar, omgivningens språkliga krav och den undervisning som erbjuds.

– Sårbarheten märks till exempel i situationer där elevens språkliga förmåga inte räcker till för att förstå texter (som manualer) eller för att kommunicera sin kunskap. Det är alltså inte en konstant sårbarhet.

Vilka språkliga utmaningar möter en yrkeslärare?

– Den stora bredden i elevernas kunskap om yrket. Man kan ha fordonselever som knappt suttit i en bil till elever som mekat sedan de var små.

– Yrkeslärare har så mycket tyst kunskap, som sitter i händerna. Man vet hur något ska göras, men kan ha svårt att förmedla det så att alla elever förstår.

– Ibland vill lärare så väl att de förenklar språket för mycket. Men då försvinner sammanhanget, kvar blir bara stödord.

Hur kan yrkeslärare överbrygga sårbarheten?

– De behöver göra sin undervisning språkligt tillgänglig för att alla elever ska hänga med. Som att modellera, att tänka högt för att sätta ord på sin kunskap: ”Nu använder jag tumstocken för att mäta”.

– Det handlar om att möta eleverna där de är och jobba i små steg. Och att ge tillgång till språkligt stöd, inte minst digitalt. Elever kan få lyssna på en text eller läsa kortare avsnitt i taget. För flerspråkiga elever finns en del material på olika språk och ibland studiehandledning.

Vilken är den viktigaste lärdomen i boken?

– Att läraren känner: Jag kan göra skillnad, genom mitt sätt att bygga upp och strukturera undervisningen.

Hur är intresset för de här frågorna bland blivande yrkeslärare?

– Det finns ett stort intresse. Många vill veta hur man klär sitt yrkeskunnande i språkliga kläder och landar i en undervisning där språk och handling hänger ihop.

Hur kan yrkeslärare och svensklärare arbeta tillsammans?

– Man kan planera ett område tillsammans, där ämnesläraren använder det som eleverna gör i yrkesämnena. I stället för att hålla föredrag om en litterär epok, kan de prata om hur man byter däck. Då tittar svenskläraren på själva presentationen och yrkesläraren bedömer innehållet.

Läs mer:

Yrkeslärares forskning gav tydligare utbildning

Här får eleverna börja om på nytt