Rekordhög frånvaro i gymnasiet

Ogiltig frånvaro ökar. Vid mer än fyra timmars frånvaro kan skolan rapportera det till CSN, som då kan besluta om att studiebidraget ska dras in. Foto: Getty Images

Fler gymnasieelever än någonsin tidigare har fått sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro. Indraget bidrag är vanligast på fristående skolor.

Totalt 34 600 elever, eller 9,8 procent, fick studiebidraget indraget förra läsåret. Det är den högsta siffran någonsin och 6 800 fler än föregående läsår, meddelar CSN i ett pressmeddelande.  

Andelen elever som har studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro har ökat i flera år fram till pandemin då nivåerna sjönk märkbart. ”Införandet av distansundervisning när skolorna stängde bedömdes vara anledningen”, skriver CSN

Oklar orsak

– Trenden från innan pandemin är tillbaka. Om vi undantar pandemiåren så har vi under de senaste 15 åren sett en kontinuerlig ökning av andelen elever som får studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro. Bakgrunden är oklar. Eftersom CSN får informationen av skolorna kan exempelvis skolornas rapportering ha blivit bättre, säger Peter Engberg analytiker på CSN.

Indraget studiebidrag är vanligare på fristående gymnasieskolor jämfört med kommunala, 11,0 procent respektive 9,3 procent. Pojkar har 3,2 procentenheter högre olovlig frånvaro jämfört med flickor.

Vid mer än fyra timmars ogiltig frånvaro kan skolan rapportera det till CSN, som då kan besluta om att studiebidraget ska dras in.

Läs mer: 

”Känner att elever har hamnat fel”

Missad apl gör eleverna sämre rustade för arbete