”Viktigt att visa fördelarna med yrkena”

För att öka intresset för vård- och omsorgsprogrammet kan man ha särskilda satsningar på prao och yrkesambassadörer som åker ut till högstadieskolor, säger Katarina Storm Åsell på Sveriges Kommuner och Regioner.

Andelen som söker yrkesprogram behöver öka avsevärt. Behoven är extra stora i vården och industrin.
– Ett sätt att öka intresset är att synliggör fördelarna med yrkena, säger Katarina Storm Åsell på Sveriges Kommuner och Regioner.

Under en tioårsperiod har den totala andelen ungdomar som söker till ett yrkesprogram i gymnasieskolan minskat. De senaste siffrorna från Skolverket visar dock på en ljusning. Andelen som sökt yrkesprogram i första hand inför det här läsåret är 37 procent. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med förra läsåret.

Den låga andelen sökanden gäller för flera program som utbildar för branscher där behoven av yrkesutbildade är stora. Det är till exempel industritekniska programmet samt vård- och omsorgsprogrammet. Antalet sökande har ökat något det senaste året till industritekniska programmen men däremot är har antalet elever som sökt vård- och omsorgsprogrammet minskat det här läsåret.

Satsning på amabassadörer

Katarina Storm Åsell är utredare på Sveriges Kommuner och Regioner och en av ledamöterna i det nationella programrådet för vård- och omsorgsprogrammet.

– Ett sätt att öka intresset för programmet är att kommuner och regioner synliggör fördelarna med yrkena. Man kan även ha feriejobbsatsningar, särskilda satsningar på prao och yrkesambassadörer som åker ut till högstadieskolor. Något som är positivt är att vi ser att andelen unga män som arbetar som vårdbiträde och undersköterska har ökat de senaste tio åren, säger hon.

Läser yrkespaket

Katarina Storm Åsell menar samtidigt att det finns fler vägar att utbilda sig till olika vårdyrken. Många kommer in via vuxenutbildningar.

–  De kanske har läst andra gymnasieprogram och kompletterar på komvux där de läser yrkespaketen till vårdbiträde eller undersköterska. Men för att klara kompetensförsörjningen behöver vi absolut få fler att söka vård- och omsorgsprogrammet i gymnasiet.

För att få fler yrkesutbildade är det även viktigt att genomströmningen är god. Den senaste statistiken från Skolverket visar dock på en stor andel elever som inte når examen inom tre år.

Totalt sett är det 24 procent på yrkesprogrammen som inte når examen inom tre år. Motsvarande siffra för högskoleförberedande program är 19 procent.

 

 

Så här många elever har valt de olika yrkesprogrammen i första hand inför läsåret 2023/24. Antalet för förra läsåret är inom parentes.

 

Barn- och fritid               4 831   (4 594)

Bygg – och anläggning    5 859     (6 237)

El och energi                   7 065     (6 776)

Fordon och transport        6 329     (6 676)

Försäljning och service     4 584    (4 057)

Hantverk                        3 442  (2 991)

Hotell och turism               1 342  (941)

Industritekniska                 1 956  (1 904)

Naturbruk                     4 424    (4 360)

Restaurang och livsmedel  2 197 (2 021)

VVS och fastighet      1 447       (1 415)

Vård och omsorg         4 175      (4 322)