Sanne tipsar om jobbskuggning

Jag brinner för fortbildning och älskar att lära mig nya saker och ville verkligen ta den här chansen på Irland. Det säger Sanne Malm-Mark, lärare på vård- och omsorgsprogrammet. Foto: André De Loisted

Yrkesläraren Sanne Malm-Mark har jobbskuggat lärare och tagit del av hur vården fungerar på Irland. Erfarenheterna kan hon använda i undervisningen. Inte minst när det gäller förståelse för olika kulturer.

Sanne Malm-Mark har under våren haft kompetensutveckling på Irland. Hon har jobbskuggat lärare på en universitetsutbildning till sjuksköterska och hon har besökt ett aktivitetscenter för äldre personer.

Veckan i Limerick utanför Dublin tycker hon gav väldigt mycket vad gäller kunskap om skolsystem och om synen kring hälso- och sjukvård.

– Jag fick ju ta del av både utbildningssektorn och hälsovård. En stor skillnad mot Sverige är hur starkt både utbildning och sjukvård på Irland präglas av landets historia och religion. Till exempel på en kurs i sociologi diskuterades om att bygga ett nytt sjukhus men all mark ägdes av den katolska kyrkan. Så det var tillåtet att bygga sjukhuset men inte att utföra abort i byggnaden, säger Sanne Malm-Mark, som är yrkeslärare på vård- och omsorgsprogrammet på Ekbackeskolan i Osby.

Viktigt i vården

Sanne Malm-Mark betonar att hon kommer att kunna använda erfarenheterna i sin undervisning.

– Vi lever i ett mångkulturellt land så det är viktigt med en interkulturell kompetens. Inte minst i mina elevers framtida arbete med olika vårdtagare är det viktigt att ha förståelse och respekt för hur olika kulturer och länders värderingar påverkar människor.

Ekbackeskolan är med i Erasmusprojektet till och med 2027. Det ger eleverna möjlighet till apl i Europa och lärarna på yrkesprogrammen kan få kompetensutveckling utomlands.

– Jag brinner för fortbildning och älskar att lära mig nya saker och ville verkligen ta den här chansen på Irland. Våra rektorer uppmuntrar också att vi fortbildar oss.

På aktivitetscentret på Irland träffade Sanne Malm-Mark två elever från vård- och omsorgsprogrammet som var där på apl. Hon besökte även två elever från hotell- och turismprogrammet.

Intresset att göra apl utomlands är stort från elever, berättar Sanne Malm-Mark. Utöver lärandet under apl så är utlandsvistelsen ett tillfälle att passa på att ha kul, att njuta och uppleva. I vår har Ekbackeskolan elever i Tyskland, Malta, Mallorca och Irland.

Perioden för apl i Europa är från tre till sju veckor.

– För vård- och omsorgsprogrammet passar det bäst med tre veckor.  Det är lättare att kunna se deras kunskaper här. Vår EU- koordinator gör förberedande besök på praktikplatsen för att skapa en förståelse för vårt system samt säkerställa att det blir bra. Men vården utomlands kan vara väldigt olik den i Sverige.

Körkort i skolan

Något som Sanne Malm-Mark vill lyfta fram med sin skola utöver apl och jobbskuggning utomlands är att eleverna på vård- och omsorgsprogrammet erbjuds körkortsutbildning.

– Det är få vårdutbildningar i Skåne som erbjuder det. Men jobbar man inom vården med hemtjänst, ambulans, LSS, boendestöd och andra områden så behöver man körkort. Många har råd att ta körkort tack vare det här. Vi vill ge alla chansen att vara anställningsbara.

Fotnot: Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet på Ekbackeskolan i Osby har pausat intagningen till det kommande läsåret. För få sökande, i kombination med kommunens ekonomiska situation är orsaken, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C) till Sveriges radio, P4 Kristianstad. Beslutet hat lett till stor besvikelse bland lärare, som bland annat har skrivit till utbildningsministern om värdet av yrkesprogram.

 

Tips vid jobbskuggning utomlands:

Ta chansen om du kan, hör med rektorn.

Se till att det finns någon i landet som du kan diskutera med och reflektera över intryck.

Uppleva landet och ta del av kulturen på fritiden.

Gå gärna in på Facebook och ta del av berättelser från lärare i gruppen barn- och fritidsprogrammet apl utomlands.