Regeringen föreslår fler platser till yrkesutbildning

– Många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Därför satsar vi på yrkesutbildningar som leder till riktiga jobb, säger Johan Persson (L) arbetsmarknads- och integrationsminister. Foto: Kristian Pohl

Satsningar på yrkesvux och yrkeshögskola och ett försök med en ny form av yrkesutbildning på gymnasienivå. Det föreslår regeringen i budgeten för nästa år. Johan Pehrson (L), betonar behovet av yrkesutbildade inom industrin, vården, tågtrafiken och restaurangbranschen.

Det utmanande ekonomiska läget har ändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden samtidigt som det finns det en hög efterfrågan på yrkesutbildade. Det är bakgrunden till regeringen satsningar. I budgetpropositionen för 2024 föreslås att 1 362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning. 

Det motsvarar cirka 16 500 ytterligare helårsplatser i regionalt yrkesvux under 2024. Det kan jämföras med att det i dag finns 65 000 helårsplatser. För yrkeshögskolan beräknas satsningen innebära cirka 3 000 nya helårsplatser. Totalt finns det i dag cirka 50 000 helårsplatser.

Riktiga jobb

De nya platserna inom yrkesutbildning för vuxna innebär att fler kan gå från ”utanförskap till innanförskap”, betonar Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister. Under presskonferensen talade han om behov av yrkesutbildade inom industrin med grön omställning, vården, tågtrafiken och restaurangbranschen. 

– Många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Därför satsar vi på yrkesutbildningar som leder till riktiga jobb. Satsningen på yrkesutbildning, både inom regionalt yrkesvux och inom yrkeshögskolan, är viktiga delar för att individer ska komma i arbete och för att stärka integrationen av utrikes födda, säger Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister.

Ny utbildningsform

En annan nyhet i budgetpropositionen är en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå. Utgångspunkt är den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att det avsätts 25 miljoner kronor. För 2025 och 2026 bör 100 miljoner kronor avsättas.

       Yrkeshögskolan har varit en framgångsrik utbildningsform när det gäller eftergymnasiala utbildningar som leder till jobb. Under nästa år vill regeringen därför sjösätta en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna med utgångspunkt i yrkeshögskolans modell. En sådan pilot kan ge oss värdefulla erfarenheter och insikter, säger utbildningsminister Mats Persson (L) i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Hett eftertraktade på arbetsmarknaden

Han läser master för yrkeslärare