Lärare tycker till om högskolebehörighet på yrkesprogram

Lärarna Martin Ahlstedt, Katarina Gudmundsson och Eva Lönn tycker till om hur skolan ska jobba för att fler yrkeselever ska kunna nå högskolebehörighet.

Bra med förändringen och statusen på yrkesprogram kanske ökar. Det är några synpunkter på att högskolebehörighet snart ingår som grund på yrkesprogram.

Martin Ahlstedt, lärare i svenska på Lindholmens tekniska gymnasium.

 

Från i höst ingår grundläggande högskolebehörighet som grund på yrkesprogrammen. Vad tycker du om den förändringen?

 – Jag tycker att förslaget är bra. Mest för de skolor som tidigare har slarvat med att erbjuda den grundläggande högskolebehörigheten. På min skola har vi uppmuntrat så många som möjligt att välja de kurserna och försökt att göra det bra schemamässigt.

Hur kan skolan jobba med att stötta de elever som läser in behörigheten med ”extra” engelska och svenska?

– Det är viktigt att ge bra förutsättningar i schemat. Jag försöker väcka intresse hos mina ettor att välja mer svenska. Nu har jag nytt rekord av mina elever på VVS- och fastighetsprogrammet har 34 av 54 elever i tvåan valt att fortsätta med svenska 2 och ingen har hoppat av.

Tror du att ansökningarna till yrkesprogram kommer att öka som en följd av förändringen?

– Kanske. Samtidigt har ju den grundläggande högskolebehörighet funnits som val sedan tidigare. Den stora grejen nu är att skolor tvingas att anordna det på ett bättre sätt än vad många tidigare har gjort.

 

Eva Lönn, yrkeslärare på hotell- och turismprogrammet vid Vipans gymnasieskola i Lund, yrkeslärarutbildare och nationell skolutvecklare på Skolverket.

 

Från i höst ingår grundläggande högskolebehörighet som grund på yrkesprogrammen. Vad tycker du om den förändringen?

– Den kan vara bra då GY11-stämpeln kan försvinna. Många har sedan 2011 felaktigt trott att yrkesprogram inte kan ge högskolebehörighet. Men i det stora hela tror jag inte att det blir en så stor skillnad med denna förändring utan det blir nog mer en flirt med föräldrarna att högskolebehörighet nu erbjuds även för yrkesprogram.

Hur kan skolan jobba med att stötta de elever som läser in behörigheten med ”extra” engelska och svenska?

– Jag har en känsla av att många skolor är bra på att stötta elever i de gymnasiegemensamma ämnena. Väljer man inte bort möjlighet till behörigheten så har nog eleven ett driv av att klara detta.

Tror du att ansökningarna till yrkesprogram kommer att öka som en följd av förändringen?

– Jag tror inte att ansökningarna kommer att öka så mycket. Men om media är duktiga på att sprida alla de möjligheter som finns på yrkesprogram så kan det kanske bli ökat söktryck.

 

Katarina Gudmundsson, lärare på ekonomiprogrammet och tidigare tidigare på försäljnings- och serviceprogrammet vid Älvsbyns gymnasium.

 

Från i höst ingår grundläggande högskolebehörighet som grund på yrkesprogrammen. Vad tycker du om den förändringen?

– Jag tycker att förändringen är positivt. Det är många elever som klarar mer än vad de tror. Nu måste de aktivt välja bort behörigheten och då tror jag att fler kommer att välja den grundläggande högskolebehörigheten. Det kan vara bra att ha med sig det från skolan så att fler vägar är öppna.

Hur kan skolan jobba med att stötta de elever som läser in behörigheten med ”extra” engelska och svenska?

– Det som är bra är om man kan ha mindre undervisningsgrupper. Vi är en liten lite gymnasieskola med relativt små grupper. Det är också bra om man kan ha tvålärarsystem

Tror du att ansökningarna till yrkesprogram kommer att öka som en följd av förändringen?

– Jag tror och hoppas det. Jag tror att förändringen kan höja statusen för yrkesprogrammen. Många elever från yrkesprogram vill ju läsa vidare kanske till byggnadsingenjör eller marknadsekonom om man gått försäljnings- och serviceprogrammet.