Hinder att lösa på yrkesutbildningar

Anna Saldeen Jonsson, skolchef i Stockholm, Andreas Falk, enhetschef på Arbetsförmedlingen och Astrid Westfeldt Corneman, vice ordförande för Utbildningsföretagen diskuterade hur fler ska nås av yrkesutbildning.

För svårt att komma in på utbildningar, brist på apl-platser och svårt att få elever till tekniska inriktningar. Det var några hinder som togs upp under ett samtal om yrkesutbildning.

Hur gör vi så att fler söker yrkesutbildningar? Det var en frågeställning i ett panelsamtal på mässsan Yrke+Framtid, som passande nog arrangerades under yrkesutbildningsveckan. Mässans fokus var på yrkesutbildnings för vuxna.

Andreas Falk, enhetschef på Arbetsförmedlingen talade om utmaningar för att få fler att söka yrkesutbildning.

 – Det vi ser från arbetsförmedlingen är att man för sällan talar om de människor som ska kunna gå utbildningarna. Tröskeln är ofta för hög. Om det finns så många lediga utbildningar och arbetslösa människor så varför börja de inte att plugga? Det är inte för att de är lata. Det vill inget hellre än att få ett jobb. Vi måste se från ett underifrånperspektiv och skapa förutsättningar för till exempel arbetslösa att komma in på utbildningarna och gå klart dem.

Svårt med teknik

Andreas Falk berättade om ett bilföretag som bidragit till att sänka trösklarna när man tar in verkstadsassistenter, som lärlingar utan att ställa hårda krav på att kunna svenska.

– Man lär sig svenska under utbildningen i en kontext där andra pratar svenska.

Anna Saldeen Jonsson, avdelningschef på Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm stad tog upp vikten av att få in elever till ett brett utbildningsutbud.

 – Som utbildningsanordnare är vår utmaning är att få elever till en del av våra utbildningar. Vi har ganska lätt att få elever till vård och omsorg. Men det är svårare till tekniska utbildningar och utbildningar som är inriktade på klimatomställning.

– Vi skulle behöva bli bättre på att marknadsföra våra utbildningar i samverkan med branscherna.

Olika drivkrafter

Hon nämnde ett exempel på en utbildning tillsammans med ett bussföretag där anställning garanteras.

 – Det har gett en helat annan sökandebild. Samarbeta med oss så får vi in elever och kan erbjuda utbildningar, uppmanade hon till olika branschföreträdare.

 Astrid Westfeldt Corneman, vice ordförande för Utbildningsföretagen, talade om att vuxna har olika syften och drivkrafter med att gå en utbildning.

– En del vill ha ett jobb till varje pris och där kan tröskeln vara för hög men vi har också dem som vill göra karriär. Därför behöver vi anpassa med olika utbud. Vi behöver också se framåt vilka yrken har vi om ett antal år framåt för de som vill bidra till samhället i framtiden. 

Anna Saldeen Jonsson nämnde likande problem för vuxenutbildning som för ungdomsgymnasiet.

– Vi behöver apl-platser annars kan vi inte erbjuda alla utbildningar.

 Astrid Westfeldt Corneman talade om ett problem med elever som börjar arbeta innan deras utbildning är klar.

– Här har arbetsgivarna ett ansvar att inte rycka folk i förtid. Då är personen inte färdigutbildad och saknar till exempel examensbevis.

 Mässan Yrke+Framtid arrangerades på Stockholmsmässan.

Läs mer:

Yrkeslärare tycker till om högskolebehörighet

Företag satsar på inkluderande apl