Näringen satsar på kvalitetssäkrade gymnasier

Vi har ett initiativ för att kvalitetssäkra utbildningar. Här jobbar man nära näringen med lokala programråd och krav på hästarna, säger Maria Karlsson på Hästnäringens yrkesnämnd.

Hästnäringen har tagit initiativ för att kvalitetssäkra hästgymnasier. En del är legitimerade lärare, som får regelbunden fortbildning.
Och det finns gott om jobb i branschen, säger Maria Karlsson, kanslichef på Hästnäringens yrkesnämnd.

Maria Karlsson är kanslichef på Hästnäringens yrkesnämnd och ledamot i det nationella programrådet för naturbruksprogrammet.

Hon berättar att det är en brist på hästskötare.

– Så det finns goda förutsättningar till jobb efter gymnasiet. Travinriktning finns inte på så många skolor och det är lite synd för där finns det jobb, men det finns naturligtvis möjlighet för de som läser ridning att arbeta med trav.

Så söktrycket skulle behöva öka till naturbruksprogrammet?

 – Det är ganska många elever som går programmet och det är cirka 900 elever per årskull som väljer inriktningen hästhållning. Det som är en utmaning är att få branschen attraktiv så att de som börjar vill stanna kvar. Vi kan se att man inte stannar så länge. Det är en utmaning för arbetsgivarna. Det är ibland fysiskt krävande att jobba med hästar så arbetsgivarna bör göra det som går för att underlätta både med arbetsbelastning och bra arbetstider samtidigt som skolorna behöver förbereda eleverna.

 Nu ingår högskolebehörighet som grund på yrkesprogram vad tycker du om det? 

 – Det är positivt då det som 16-åring kan vara svårt att veta vilket yrke man vill ha i framtiden. Men vi önskar samtidigt att många som går ut i gymnasiet stannar längre inom hästnäringen. Man kan gå vidare till yrken som hippolog, stallchef eller andra yrken i näringen.

 Hur är det att få yrkeslärare till hästutbildningar?

 – Vi har ett initiativ för att kvalitetssäkra utbildningar. Här är det god lärarbehörighet. På de skolorna jobbar man nära näringen, med bland annat lokala programråd och krav på hästarna. På övriga skolor har jag inga siffror på lärarbehörighet.

 

// Kvalitetsmärkta gymnasieskolor //

 

”Ett Kvalitetsmärkt Hästgymnasium ska vara ett föredöme och bedriva en verksamhet som ger eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet. Undervisning sker i yrkesmässig miljö med väl anpassade hästar samt av legitimerade lärare som regelbundet fortbildas och håller sig à jour med utvecklingen i branschen.

Anslutna skolor är: Stiernhööksgymnasiet, Vreta Utbildningscentrum, Ridsportsgymnasiet Strömsholm, Naturbruksgymnasiet Kalmar och Axevalla Hästcentrum.

 

 Läs mer: 

Yrkesprogrammen där flest får jobb 

”För många elever är yrkesspråket nytt”