Bristande kunskaper om yrkesprogram

Av de elever som är mest intresserade av yrkesprogram anger 70 procent att de vill börja jobba direkt efter gymnasiet. Foto: Amina Dahlab
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

En majoritet av eleverna är osäkra på om yrkesprogram ger högskolebehörighet och endast 60 procent är nöjda med sitt gymnasieval. Det visar en ny rapport från gymnasium.se

Nu har gymnasium.se publicerat Gymnasievalsrapporten 2022. Över 3 000 blivande och nuvarande gymnasieelever har svarat på frågorna.

78 procent tycker att det är svårt att välja skola och program. Att välja skola uppges som något svårare än valet av program. Endast 60 procent av eleverna i gymnasiet är nöjda med sitt val. Av de 40 procent som inte är nöjda är att de inte trivs med klasskamraterna eller stämningen på skolan betydande orsaker. En annan förklaring är att man inte har kommit in på sitt förstahandsval.

Osäkra om yrkesprogram

Drygt 40 procent av eleverna är osäkra på om man kan få högskolebehörighet på yrkesprogram och drygt 12 procent uppger att det inte går att få den behörigheten. Det betyder att en majoritet inte vet att man kan välja till kurser och få behörighet.

Samtidigt tycker en majoritet, 71 procent, att det är bra att yrkesprogram kommer att ge grundläggande högskolebehörighet från hösten 2023.

– Ofta diskuteras skolan från ett perspektiv där eleverna själva inte får möjlighet att göra sin röst hörda. Jag tror att många som läser och sätter sig in i rapporten kommer bli förvånande över några av svaren. Rapporten visar bland annat på att vi misslyckats informera om yrkesprogrammens högskolebehörighet, kommenterar Denice Karlsson, projektledare på gymnasium.se i ett pressmeddelande.

Vill ha jobb

Av de som är mest intresserade av yrkesprogram anger 70 procent att de vill börja jobba direkt efter gymnasiet. En tredjedel anser att yrkesprogram har bättre och roligare kurser. Och en nästan lika stor andel svarar att yrkesprogram ger större chans att få jobb i framtiden.

Totalt 36 procent av eleverna anser att de har fått tillräckligt med hjälp av studie- och yrkesvägledaren inför gymnasievalet. En lika stor andel uppger att de inte har haft någon kontakt med studie- och yrkesvägledaren.

Nästan alla, nära 90 procent, tror att gymnasievalet kommer att påverka ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket” vilket yrke man får i framtiden.

/ gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor. Bakom tjänsten står Keystone Education Group.

Läs mer:

De som är flest klarar sig bäst

Recept för att fler ska klara gymnasiet