Recept för att fler ska klara gymnasiet

Foto: Johnér
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Regeringen har tillsatt en utredning för att fler ska klara en gymnasi­eexamen. Något som är extra angeläget när det har blivit svårare för unga att få jobb på grund av pandemin.

Utredningen ska ge förslag på hur fler ungdomar, som har ofullständiga betyg eller har hoppat av gymnasiet, ska få jobb eller studera vidare. Det kommer bland annat att handla om hur övergången till komvux kan bli lättare. Ett annat uppdrag är att analysera hur yrkespaketen inom ett eller flera introduktionsprogram kan utvecklas.

Åtgärder för att fler ska nå målen för sin utbildning är mycket angelägna betonar regeringen.

– Den pågående pandemin har lett till en snabbt ökande arbetslöshet. Vikten av en slutförd gymnasieutbildning kommer därmed att vara än mer påtaglig under de kommande åren, säger Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunpolitiker i Malmö, har utsetts till särskild utredare. Förslagen från utredaren ska redovisas senast den 1 mars 2022.

Förra året var det 78,2 procent av eleverna som klarade gymnasie­skolan med examen inom tre år. Motsvarande andel för 2019 var 76,6 procent, visar Skolverkets siffror.