Yrkesprogram allt mer attraktiva

Två av tre unga tycker att yrkesprogram är ett smart val visar en undersökning. Foto: Amina Dahlab.

Efter en tids nedgång ökar yrkesprogrammens attraktivitet bland elever i årkurs nio. Men det är färre än hälften som vet att högskolebehörighet ingår som grund från i höst.

Det är WorldSkills Sweden som tillsammans med Ungdomsbarometern undersöker inställningen till yrkesprogram bland niondeklassare. Andelen unga som kan tänka sig att gå ett yrkesprogram har ökat från 53 till 56 procent det senaste året. Andelen som är positivt inställda till yrkesprogram på gymnasiet har ökat med en procentenhet jämfört med i fjol. Andelen är nu 58 procent. År 2020 var andelen dock 65 procent och därefter minskade andelen fram till nu.

Smart val

Andelen unga som tycker att ett yrkesprogram är ett smart val inför framtiden har ökat från 64 procent i fjol till 67 procent i år.

– Det känns roligt att yrkesprogrammens attraktivitet ökar igen efter några utmanade år där pandemin sannolikt påverkade gymnasievalsprocessen. Däremot är statusen för yrkesutbildningen fortsatt för låg bland unga och något vi måste fortsätta arbeta på för att förbättra. Förhoppning finns att högskolebehörigheten kan hjälpa till att förbättra siffrorna kring status, säger Pontus Slättman, vd på WorldSkills Sweden.

Endast 42 procent av de tillfrågade vet att yrkesprogrammen framöver automatiskt kommer att ge grundläggande högskolebehörighet. ”Då bland annat skälet till att många unga väljer bort en yrkesutbildning beror på den tidigare avsaknaden av högskolebehörighet, är det av värde att unga får denna kunskap”, skriver WorldSkills Sweden.

Ett slumpmässigt urval av totalt 500 ungdomar ingår i undersökningen.

Läs mer: 

Kön styr gymnasievalet

Industrin är okänd i gymnasievalet