Böcker lyfter undervisningen

Läraren Daniel Svensson längst till vänster använder skönlitteratur i undervisningen. Något som får klassrummet att expandera, säger han. På bilden syns även deltagarna Mohamed Aatif, Freya Bennett, Edward Borestam, Mergim Kelmendi och Amina Ahmed, som är i luften inför fotograferingen. Foto: André de Loisted

Skönlitteratur får klassrummet att expandera. Det säger läraren Daniel Svensson, som använder sex romaner i undervisningen och som låter deltagarna skriva granskande tidningsartiklar.

Daniel Svensson började med att aktivt använda skönlitteratur för fem år sedan. Då på allmän kurs grund på Hyllie Park folkhögskola. I den gruppen kom de flesta från sfi. Deltagarna läste bland annat ”Utvandrarna” på lättläst svenska, ”Bröderna Lejonhjärta” och ”En ö i havet”.

– Jag led ofta med att en del kursdeltagare utan skolbakgrund hade dåligt studiesjälvförtroende när vi tog fram en lärobok. Men när vi använde en roman i stället för läromedel så blev det ett mer jämlikt möte i klassrummet.

Nu undervisar Daniel Svensson på allmän kurs på gymnasienivå och fortsätter att arbeta tematiskt med skönlitteratur under andra året.

Granskande journalistik

När de läser ”Du sköna nya värld” får deltagarna skriva tidningsartiklar.

­– Där jobbar vi med granskande journalistik och hur media fungerar. Boken bygger mycket på att medborgarna är lurade och att droger, sex och propaganda är receptet för att bli lycklig. Några deltagare undrar hur författaren på 30-talet kunde vet att det skulle bli så här.

I de här momenten får de träffa Erika Oldberg, som är prisbelönt journalist på Sydsvenskan.

– Våra deltagare är många gånger skeptiska till media och tycker att media ger falska bilder. Men när de får möta Erika Oldberg så inser många att journalistik är viktigt, man kan göra skillnad. Erika Oldberg bevakar områden som kursdeltagarna känner igen sig i, till exempel skandalen med bostadsrättsföreningen i den så kallade "kinesiska muren" på Rosenggård.

Hon coachar också skolans deltagare som har förberett olika reportageidéer. Det har hänt att idéer har blivit artiklar i Sydsvenskan, till exempel en berättelse om när polisen stormade in hos en familj.

I reportagen ska deltagarna göra intervjuer, ta bilder och hänvisa till ett par källor. Reportagen har bland annat handlat om kvinnors utsatthet, våldtäkter, upplevelser från boenden, bostadsmarknaden, erfarenheter som immigrant och problem med nedskräpning och råttor i Malmö.

Flera ämnen

I de totalt sex romanerna, som Daniel Svensson använder, får han in flera olika ämnen.

Det är förutom svenska 2 och svenska som andraspråk 2, även historia, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap med moment som sexualkunskap och ekologi.

Många deltagare är läsovana och därför ges en del stöd för att komma igenom de ibland krävande romanerna. Varje vecka finns avsatt tid för läsning och ett boksamtal i tre grupper med tre pedagoger och med cirka tio deltagare per grupp

– Under samtalen går vi igenom om de undrar över något i innehållet. När vi börjar med en ny bok brukar jag läsa högt för att alla ska komma i gång. I tre av böckerna få de även använda en läslogg där de till exempel skriver en komprimerad sammanfattning av kapitlet.

Under arbetet med ”Din stund på jorden” skriver deltagarna om sina egna liv och tre viktiga händelser som har påverkat dem mycket.

– Det blir ofta känslosamma berättelser som de kan dela med varandra.

Romanerna och berättelserna lever kvar och ”klassrummet blir expanderat” säger Daniel Svensson.

– Boken ”Allt som går sönder” fungerar riktigt bra. I den berättelsen liksom flyttas klassrummet till en by i Nigeria på 1800-talet. Vi tar då upp frågor om kolonialismens historia.

 

Tips vid läsning av skönlitteratur:

Inled en ny bok med högläsning så att alla kommer i gång.

Ha boksamtal i mindre grupper.

För läslogg där deltagarna gör en kort sammanfattning av kapitlet.

Låt deltagarna reflektera kring det de har läst.