Ny lärandefestival utvecklar folkhögskolorna

Foto: Minni Andersson

Lärandefestivalen på Grimslövs folkhögskola samlade rektorer och lärare fån ett tiotal folkhögskolor. Syftet var att dela med sig av goda exempel.

Omkring 130 lärare och rektorer samlades på Grimslövs folkhögskola i början av månaden för Lärandefestival. Här fanns inslag om ämnessamverkan, att utvecklas som individ och musiken som pedagogiskt verktyg.
– Folkhögskolor är generösa och delar med sig av sina erfarenheter, säger Annika Lindquist biträdande rektor.

För knappt två år sedan inleddes ett samarbete mellan folkhögskolor i Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Halland. Ett samarbete som beskrivs som unikt bland folkhögskolor. I början av maj var det dags för den första fysiska träffen med en Lärandefestival.

Grimslövs folkhögskola samlade 130 rektorer och lärare från ett tiotal folkhögskolor.

Anna Ekström, ordförande för Rio, föreläste på länk. Hon tog upp den pressade situationen för många folkhögskolor och att det behövs förstärkning i budgeterna.

Flera teman

I övrigt präglades dagen av att skolorna delade med sig av kunskap och erfarenheter.

Här är exempel på föreläsningar med olika teman:

Att samarbeta över ämnesgränserna på allmän kurs (St: Sigfrids folkhögskola). 

Kompass Östersjön (Litorina folkhögskola). 

Att arbeta med att främja och träna psykiskt välbefinnande på gruppnivå. (Högalids folkhögskola). 

Att använda musiken som ett pedagogiskt verktyg i SO och samhällskunskap (Valjevikens folkhögskola).  

Att utvecklas som individ och grupp genom kreativt skapande på kursen Konsthantverk och design. (Grimslövs folkhögskola)

– Det gavs flera goda exempel på vad som fungerat bra på de olika folkhögskolorna. Vi har en generös inställning till varandra och delar med oss så att alla blir ännu bättre, säger Annika Lindquist biträdande rektor på Grimslövs folkhögskola.

Planen är att festivalen ska arrangeras även nästa år.

– Då blir det en annan av folkhögskolorna som tar över som värd.

Läs mer:

”Folkhögskolan är viktig för arbetslösa med kort utbildning”

Ny modell ska motverka intolerans och öka tryggheten i skolan