Brett upprop för folkbildningen

Den nuvarande finansieringen är godtycklig och osäker, säger Olle Westberg, generalsekreterare för RIO-folkhögskolorna, som är en av organisationerna bakom uppropet för folkbildning. Bilden till vänster är från höstens manifestation för folkhögskolan.

Folkhögskolor och studieförbund ser med stor oro på utvecklingen av statens finansiering av folkbildningen. I ett gemensamt upprop kräver de en hållbar finansiering.  Vi vill ha långsiktiga spelregler, säger Olle Westberg, generalsekreterare i RIO.

Staten måste tillföra de resurser som krävs för en folkbildning av god kvalitet. Det kravet ställer Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) , Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) och Studieförbunden i samverkan i ett gemensamt upprop som de nyligen framförde i samband med Folkbildningsrådets representantskap.

”Folkhögskolorna har en ansträngd ekonomi och det besvärliga ekonomiska läget drabbar dem hårt. Uppräkningen av anslaget är välkommet men möter inte de stora behoven” skriver de tre organisationerna.

Godtycklig finansiering

De slår också fast att modellen för finansieringen av folkbildningen behöver förtydligas — och att det måste till en dialog mellan regering, regioner och kommuner.

– Den nuvarande finansieringen är godtycklig och osäker. Det vore bra med en nationell överenskommelse, säger Olle Westberg, generalsekreterare för RIO-folkhögskolorna.

Thomas Nilsson, styrelseordförande i OFI, uppger att en anledning till att uppropet formuleras nu är det tilläggsdirektiv som regeringen gett till folkbildningsutredningen. Utredaren ska undersöka vilken eller vilka myndigheter som skulle kunna hantera statsbidragen till folkhögskolor respektive studieförbund. 

– Det innebär att regeringen sannolikt skulle vilja separera studieförbund och folkhögskolor. Det vore direkt kontraproduktivt, säger han. 

"Dumheter formuleras"

Enligt Thomas Nilsson blir det dessutom väldigt dyrt att lägga verksamheten i en statlig myndighet. Det innebär också ett hot mot den fria formen och den demokratiarena som folkbildningen utgör.

– Även om man förpackar det i utbildningsministerns liberala kavaj så är det väldigt mycket SD-retorik och påhejat av begränsande krafter. Vi tänker inte vara tysta och se på när dumheter formuleras, säger Thomas Nilsson.

I upproret betonas att folkbildningen är en viktig aktör för kompetensförsörjningen. Folkhögskolorna erbjuder utbildningar som fångar upp personer med kort eller ofullständig utbildning. 

”Genom folkhögskolor kan dessa få utbildning som ger dem plats på arbetsmarknaden eller förutsättningar för vidare studier”, skriver de tre organisationerna.

Läs mer:

Folkbildningen finns överallt ¬– ¬¬men det blir stora nedskärningar

Stoppar bidrag till svenska för asylsökande