Här leder vägen framåt

Amanda Asplund är deltagare på Vägen som ska leda vidare till studier eller arbete. Här med sin lärare Anna Valbäck och skolhunden Tjorven på Strömbäcks folkhögskola. Foto: Malin Grönborg

Projektet Vägen inom folkhögskola ska leda till vidare studier eller arbete.
–  Det känns jättebra här med tanke på hur vi lär oss och hur kunskap värderas, säger Amanda Asplund, en av deltagarna på Strömbäcks folkhögskola.

Till den här hösten kom 30 deltagare till Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå för att gå på allmän kurs fokus. I den kursen ingår på den här skolan den nationella satsningen Vägen. Ett projekt för att bryta utanförskap.

Anna Valbäck är en av två projektdelägare och en av lärarna som undervisar inom Vägen.

– Jag hoppas att vi i och med Vägen ska kunna använda den verksamhet vi har och utveckla metoderna. Vi ska hjälpa ännu mer i att knyta kontakter i vägen från folkhögskola. Projektet handlar om vägen in på folkhögskola, vägen på folkhögskola och vägen ut från folkhögskola vidare till studier eller arbete, säger Anna Valbäck.

En viktig del är att knyta kontakter med arbetslivet.

– En del kanske vill gå vidare till jobb direkt från allmän kurs. Vi ska få deltagarna att tidigt tänka efter vad de vill och vi ska göra studie- och etableringsplaner. Deltagarnas mål kan förändras över tid men det handlar om att få dem att tänka till om framtiden, säger Anna Valbäck.

Lotsar dem vidare

Deltagarna i Vägen ska läsa in grundskolan och gymnasiet.

– De här åren kommer att ge möjlighet att sitta ner med deltagarna och lotsa dem att komma vidare. Att vi får mer tid än enbart till undervisning.

En av de yngsta deltagarna i Vägen på Strömbäcks folkhögskola är Amanda Asplund, 16 år. Hon känner att hon har kommit rätt.

– Min mamma hade hört bra om Strömbäck och för mig kändes det som ett bra val jämfört med andra val. Det känns jättebra här med tanke på hur vi lär oss och hur kunskap värderas, säger hon.

Vi ska få deltagarna att tidigt tänka efter vad de vill och vi gör studie- och etableringsplaner, berättar läraren Anna Valbäck. Här med Amanda Asplund, som deltar i projektet Vägen.

Hon framhåller att folkhögskolan värderar att lära sig och inte bara prestera till prov. Under grundskoletiden kände hon en hel del stress.

– Man lärde sig till provet och sen glömde man det. Jag hade också svårigheter med min dyslexi. Här är det lugnare och man får prata mer om vad som behövs för mig. Mer omtanke om individen, säger Amanda Asplund.

Hon tror att matematik kommer att bli den största utmaningen. Hennes mål är att läsa in grundskolan och gymnasiet och senare söka till universitet

– Jag vill jobba politiskt i framtiden och engagera mig i samhällsfrågor.

Totalt deltar 15 folkhögskolor i landet i projektet Vägen. Ett syfte är att stärka handlingskraften hos deltagarna. Läraren Anna Valbäck ska tillsammans med kollegor inom Vägen att utbilda sig i coachsamtal.

– Vi är ganska bra på att se behov och stärka deltagarna nu men vi kan bli bättre, säger hon.

Strömbäcks folkhögskola startade allmän kurs fokus för fem år sedan. Här ges deltagarna extra individuellt stöd jämfört med ”vanlig” allmän kurs, som också finns på skolan. Efterfrågan på allmän kurs fokus har ökat på senare år

– Fler och fler sitter hemma under grundskoletiden. Så vi har undervisning för en del personer under 18 år. De deltagarplatserna betalar kommunen. 

De flesta som går på Vägen inom allmän kurs fokus är kring 20 år. Skoltiden har varit tuff på olika sätt.

Fler hemmasittare

– Många har inte fått det stöd som behövts i grundskolan och läroplanen har ändrats med mer analyserande. Det ökar tyvärr med hemmasittare i den ordinarier grundskola och gymnasium och det ökar trycket på våra utbildningar.

På Strömbäcks folkhögskola grundskolenivå ges individualiserad undervisning där deltagarna får studera de ämnen de behöver. Alla har sitt individuella schema även om man sitter tillsammans i klassrummet.

En fördel som Anna Valbäck påpekar är att det finns socialpedagoger på internaten som ser till att ungdomarna kommer i väg på morgonen. Men det är också många som pendlar.

– Just nu har vi inga större problem med frånvaro oavsett var de bor. Så jag hoppas att det fortsätter.

Under tre år ska Strömbäcks folkhögskola ha 50 deltagare inom Vägen. I klassrummet finns oftast speciallärare, socialpedagog och lärare.

– En del deltagare har npf-diagnoser så det är en fördel med struktur och flera pedagoger i undervisningen. Några deltagare inom Vägen kanske blir klara inom ett år medan andra behöver tre år, beroende av tidigare skolbakgrund, säger Anna Valbäck, som utöver Vägen även undervisar på allmän kurs.

 

// Vägen //

Vägen är ett treårigt projekt med målsättning att nå drygt 800 deltagare fram till 2026. 

 Huvudsyftet är att öka övergångar från skola till arbetsliv och vidare studier.

Ett centralt arbetssätt inom projektet är att man kommer att ha en tydlig deltagarstyrd planering. Alla deltagare har en studie- och etableringsplan både för tiden i projektet och för tiden efter projektet och studierna på folkhögskolan. 

 Folkhögskolorna kommer att jobba med kollegialt lärande, utbildningar i självledarskap och coachning och utforska nya sätt att nå målgruppen.

Totalt 15 folkhögskolor i landet är med i projektet Vägen.

Projektet har en budget på över 150 miljoner kronor, varav Europeiska socialfonden bidrar med 85 miljoner kronor. 

Folkbildningsrådet är projektägare för Vägen.

 Källa: Folkbildningsrådet