”Överför pengar till folkhögskolan från annan yrkesutbildning”

Det är förvånande att regeringen inte använder sig av alla delar av det svenska utbildningssystemet, skriver Olle Westberg på Rio i ett debattinlägg på Altinget.se

Ändra i budgeten och för över pengar från yrkesvux till folkhögskolan. Den uppmaningen till regeringen kommer från Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, i ett debattinlägg på Altinget.se

I år tillför regeringen 1 362 miljoner för att förstärka regionalt yrkesvux och 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning. Bakgrunden är det ekonomiska läget och ändrade förutsättningar på arbetsmarknaden.

– Många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Därför satsar vi på yrkesutbildningar som leder till riktiga jobb, har Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister tidigare uttalat i ett pressmeddelande.

I ett debattinlägg i Altinget.se menar Olle Westberg, generalsekreterare på Rio, att det vore effektivare att föra över den del av satsningen till folkhögskolans olika yrkesutbildningar:

”En jämförelse mellan olika utbildningsformer och anordnare av yrkesutbildning för vuxna visar att 25 procent av de studerande på yrkeshögskolan hoppar av sin utbildning. Andelen avhopp från yrkesvux är 14 procent. För deltagare på yrkesutbildning på folkhögskola är motsvarande siffra 5 procent.”, skriver Olle Westberg på Altinget.se.

Han menar vidare att regeringen bör satsa bredare:

”Det är bra att regeringen tillför resurser för fler utbildningsplatser på olika yrkesutbildningar, och det är många som trots allt tar examen från yrkeshögskolan och yrkesvux. Båda dessa har en viktig funktion att fylla när väl kommunerna kan starta utbildningar, men det är förvånande att regeringen inte använder sig av alla delar av det svenska utbildningssystemet.”

Olle Westberg föreslår i debattinlägget att regeringen ska föra över pengar från yrkesvux till folkhögskolan i vårändringsbudgeten.