Stoppar bidrag till svenska för asylsökande

Förra året kunde 3 100 asylsökande gå kursen Svenska från dag ett på folkhögskola. Men nästa år ges inget bidrag till Folkbildningsrådet för den kursen. Foto: Adobe Stock

Nästa år får folkhögskolorna inte längre några pengar för att hålla kursen Svenska från dag ett för asylsökande.
– Vi beklagar detta och bedömer att behovet av insatsen kvarstår, säger Anna-Carin Bylund, biträdande generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Förra året fördelade Folkbildningsrådet nästan 25 000 deltagarveckor till insatsen Svenska från dag ett. Det ledde till att 3 100 asylsökande kunde gå kursen på folkhögskola.

– Sedan kom de stora neddragningarna i anslagen från regeringen i budgeten för 2023. I år var tilldelningen till folkhögskolan bara knappt 4 700 deltagarveckor. Det är en väldigt stor minskning, säger Anna-Carin Bylund på Folkbildningsrådet.

En risk

De rapporter Folkbildningsrådet fått från folkhögskolorna om vårens verksamhet visar att de förbrukade sina veckor och mer därtill. Sammantaget utförde de nästan 6 000 deltagarveckor och tog emot nästan 700 deltagare fler än de fått pengar för.

– Det tror jag att de gjorde eftersom det under flera år tidigare, sedan folkhögskolorna började hålla kursen 2016, har kommit tilläggsbudget med mer pengar. Nu tog folkhögskolorna en risk och ordnade kurser som de inte får betalt för.

Vad betyder det att kursen försvinner?

– Väldigt mycket, framför allt naturligtvis för de många asylsökande som inte längre får möjlighet att gå kursen. En utvärdering som Linköpings universitet visar att insatsen fyller sitt syfte och ger nyanlända en meningsfull tillvaro.

Uppskattad kurs

Färre personer får asyl idag jämfört med för några år sedan. Men Anna-Carin Bylund framhåller att det dröjer innan det leder till färre inskrivna hos Migrationsverket.

– Den drastiska minskningen av deltagare i Svenska från dag ett beror enbart på minskade anslag. Det vi får höra från folkhögskolor och studieförbund är att efterfrågan är mycket stor och att kurserna är mycket uppskattade. Folkbildningen känner en frustration över att inte kunna möta de stora behov som de personer som så väl behöver verksamheten har.

Alternativen är få då asylsökande inte har rätt att läsa Svenska för invandrare (SFI)

– Länsstyrelserna har medel för tidiga insatser för asylsökande. De ökar faktiskt nästa år och även här finns studieförbunden och vissa folkhögskolor med på ett hörn. Vi tycker att det är positivt, men bäst hade varit om vi kunnat fortsätta verka sida vid sida, säger Anna-Carin Bylund.

Läs mer: 

Regelrätt skandal att skära ner på folkhögskolan

Kriget förde dem till folkhögskolan