"Regelrätt skandal att skära ner på folkhögskolan"

De som väljer folkhögskola är många gånger de som verkligen behöver en andra chans i livet, sa Maria Irving under manifestationen i Stockholm.

Maria Irving, förste vice ordförande för Sveriges Lärare, var en av talarna under tisdagens manifestation för folkhögskolan. Folkhögskolan har alltid spelat stor roll i svåra tider när människor behöver ställa om, sa hon. Här är hela talet: 

"Låt mig börja med att säga så här: ”Folkbildningen har flera syften och skapar nya chanser i livet för många”. Denna mening står att finna på regeringes egen hemsida. Och det är naturligtvis så sant som det är skrivet.

 

Och just därför framstår det ju som minst sagt märkligt att regeringen med utbildningsminister Mats Persson i spetsen då skurit ner resurserna till folkhögskolorna!

 

Förra hösten fick vi beskedet att den nya regeringen tog bort pengarna till extraplatser i folkhögskolan. Samtidigt valde de att inte skriva upp grundstatsbidraget. Regeringen gjorde också kart att de inte tänker göra det de kommande fyra åren heller.

"Skorrar falskt"

Detta är inget annat än en regelrätt skandal. Mattan har ryckts undan för många människor i vårt samhälle. Därför skorrar det falskt när samma utbildningsminister Mats Persson nu gör ett budgetutspel om en ”satsning” på folkhögskolan inför 2024. En satsning på 100 miljoner kronor. Och det kan ju vid en första anblick framstå som ett respektingivande belopp.

För 100 miljoner kronor låter ju inte som en liten summa. Men sanningen är att det bara är en femtedel av den halva miljard som redan skurits bort från folkhögskolan. Och med den inflationstakt vi sett de senaste åren hade regeringen behövt skjuta till fyra gånger så mycket för att folkhögskolan skulle kunna hålla samma nivå som 2020. Men istället blev det alltså mindre än tidigare. Och nu kommer utbildningsministern med en allmosa.

 

"Stolt tradition"

 

Folkbildningen är en tradition vi ska vara stolta över i Sverige. Folkhögskolan är en viktig del av det svenska utbildningssystemet, en styrka i vuxenutbildningen och en grundpelare i svenskt musik- och kulturliv. De som väljer folkhögskola är många gånger de som verkligen behöver en andra chans i livet. När dessa möjligheter begränsas, så drabbas hela samhället. Tyvärr har regeringens politik lett till att 3 000 utbildningsplatser nu gått förlorade.  

 

I tider av ekonomisk oro och instabilitet skickar nedskärningarna en märklig men tydlig signal om att regeringen inte prioriterar att motverka arbetslöshet och utsatthet. Folkhögskolan har alltid spelat stor roll i svåra tider när människor behöver ställa om.

 

Det finns få utbildningsformer som kan agera så snabbt och flexibelt när det kommer till att möta samhälleliga behov, som folkhögskolan kan. En förkrossande majoritet av de elever som genomgått en utbildning på en folkhögskola uppger att studierna stärkt deras ställning på arbetsmarknaden och förberett dem för vidare studier.

 

Trots att folkhögskolorna visar dessa goda resultat ser vi hur lärare på många folkhögskolor sägs upp, att folkhögskolor tvingas öka storleken på undervisningsgrupperna och att de kvarvarande lärarnas arbetsbelastning ökar på ett sätt som innebär att det som är unikt för folkhögskolan riskerar att gå förlorat.

 

När förutsättningarna för att skapa lärande utifrån det mänskliga mötet och samtalspedagogiken försämras, ja då försvinner en framgångsfaktor från folkhögskolan!

 

Viktig manifestation

 

Tyvärr är det inte heller bara folkhögskolan som drabbas av nedskärningar. Rapporterna duggar tätt från hela landet om kommuner som gör besparingar på skolor och förskolor. Och regeringen hjälper inte heller kommunerna i tillräcklig grad för att hantera situationen.

 

Vi som samlats här idag vet ju alla att utbildning och bildning är nyckeln till framtiden. Vi vet att det samhället investerar i utbildning idag, ger mångdubbelt tillbaka i morgon.

 

Därför är det så viktigt med manifestationer som den här. Så viktigt att vi höjer våra röster mot nedskärningar och för investeringar i utbildning.

 

Om politikerna missar att göra investeringar i alla våra utbildningsformer, så riskerar det att följas av förödande konsekvenser här och nu – och en skyhög kostnad i framtiden. Notan kommer i form av sociala problem, segregation och utslagning, av försämrad tillväxt och välfärd, och minskad tillit och framtidstro.

 

Därför förväntar vi oss modiga politiker.Framsynta och kraftfulla politiker som investerar i utbildning. För faktum kvarstår: Det dyraste ett land kan göra är att spara på utbildning!

 

Stort tack till alla er som är här idag! Tack för att ni står upp tillsammans för folkhögskolan. Tack för att ni står upp mot nedskärningarna. För utbildningen. För bildningen. För framtiden!"

 

Här är mer från tisdagens manifestation:

Massiv manifestation för folkhögskolan