Avatarer och kompetens i AI gäller på Bona folkhögskola

– Alla behöver kunna delta i ett öppet samtal om AI och dess användning. Ökad förståelse av AI bidrar också till att man inte tror på allt man ser och hör. Det säger Anneli Dahlqvist, rektor på Bona folkhögskola.

Avatarer som inleder lektionen på arabiska, deltagare som kan välja undervisning på distans och lärare som fått utbildning i AI.
Bona folkhögskola har kommit långt i digitaliseringen och det går självfallet att förena med folkhögskolans värderingar, menar rektorn Anneli Dahlqvist.
– Våra deltagare gynnas av att undervisningen sker digitalt, vare sig de jobbar hemifrån eller på plats på skolan.

Arbetet med att fortbilda både personalen och deltagarna i digitala arbetsmetoder började redan för sex-sju år sedan.

– Vi förstod tidigt att digitaliseringen kommer att spela en allt viktigare roll i samhället. Och då måste vi vara med.

Så när pandemin slog till var man förberedd och kunde relativt smärtfritt gå över till undervisning på distans. Den nuvarande modellen däremot är en hybrid: deltagarna kan både jobba hemifrån och på plats i centrala Motala.

– Vi har mängder av moment på både allmän och särskild kurs då skärmar inte är inblandade, som när det ska sys, målas och snickras eller när vi bjuder in föreläsare. Men vi menar att det gynnar alla parter att en större del av undervisningen sker digitalt.

Fördel med distans

Anneli Dahlqvist räknar upp olika typer av deltagare som kan genomföra kurserna just för att de inte behöver tillbringa all tid på skolan: personer med psykisk ohälsa som periodvis behöver öppenvård, personer med social fobi, ensamstående mammor och personer utan bil som bor långt från skolan.

– Det handlar också om deras ekonomi, fler kan ha råd att gå här.

Men det allra viktigaste skälet till den digitala profilen är att skolan vill rusta deltagarna för framtiden.

– Vissa av personerna som börjar här har väldigt låg digital kompetens, en del måste lära sig saker som att skicka mejl och bifoga dokument.

Det gäller inte minst det höga antalet deltagare med utländsk bakgrund, varav vissa också har låg utbildningsnivå.

– Jag tror att alla vi som jobbar inom folkhögskolan har fått mejl från personer där vi efter att ha mött dem snabbt förstått att de inte själva skrivit mejlen. Här får de tidigt lära sig hur man gör.

Personalen på Bona folkhögskola kan grunderna om AI efter att ha gått en kurs på Linköpings universitet. De kan därför undervisa i hur man använder verktyg som Chat GPT och Gemini. Varför behöver deltagarna lära sig detta?

– Alla behöver kunna delta i ett öppet samtal om AI och dess användning. Ökad förståelse av AI bidrar också till att man inte tror på allt man ser och hör.

Alla i personalen har också gjort avatarer som de använder i undervisningen, till exempel kan de tala arabiska eller somaliska vid en första introduktion av ett nytt moment. Sedan övergår förstås undervisningen till svenska.

– Genom att visa upp hur bra avatarerna blivit kan vi också bidra till att göra deltagarna mer uppmärksamma på desinformation.

Folkbildningsrådet har inlett en granskning av Bona eftersom skolan enligt villkoren ska en viss mängd ”schemalagd lärarledd undervisning”. Anneli har lämnat ett underlag och tror att rådet kommer att förstå poängen med deras arbetssätt.

–  Jag hävdar att vi erbjuder mer utbildning och mer tillgång till lärare än de flesta andra folkhögskolor.

Vad säger lärarna om att behöva ge digital handledning både tidig morgon och sen kväll?

 – Våra enkäter visar att medarbetarna är nöjda. De uppskattar sina flexibla arbetstider.