Antalet platser minskas till folkhögskolan

Det blir färre deltagare på folkhögskolorna i år. Givet dagens ekonomiska situation och avsaknaden av tillräckligt stora satsningar är vår bedömning att vi nu måste agera och genomföra den här förändringen, säger Jan Jonsson på Folkbildningsrådet.

Antalet platser på landets folkhögskolor minskas från 33 000 till 32 000. Folkbildningsrådet vill säkerställa folkhögskolornas möjlighet att fullgöra sitt utbildningsuppdrag med hög kvalitet.

”Redan före pandemin hade flera folkhögskolor en ekonomiskt ansträngd situation. Därtill har avslutningen av särskilda satsningar på extra platser inom folkhögskolan i kombination med det senaste årets inflation skapat ytterligare hög press på folkhögskolorna.” Det skriver Folkbildningsrådet i ett pressmeddelande.

Situationen har nu medfört att Folkbildningsrådets styrelse beslutat om en sänkning av antalet årsplatser med tre procent, från 33 000 för år 2023 till 32 000 för 2024.

Pressat läge

– Många folkhögskolor går på knäna och kämpar för att kunna erbjuda folkbildning av hög kvalitet. Givet dagens ekonomiska situation och avsaknaden av tillräckligt stora satsningar är vår bedömning att vi nu måste agera och genomföra den här förändringen. Vi värnar alla skolor, deras verksamhet och framför allt deltagarnas rätt till en utbildning som möter deras behov, kommenterar Jan Jonsson, enhetschef på Folkbildningsrådet.

Tidningen Folkhögskolan har i flera artiklar tagit upp det pressade ekonomiska läget som bland annat inneburit uppsägningar av lärare. Regeringen har beslutat att tillföra ytterligare hundra miljoner kronor till folkhögskolan under 2024. Men sedan tidigare har det extra bidraget på 500 miljoner kronor tagits bort.

Tomas Rosengren, ordförande för Sveriges Lärare Folkhögskola, har tidigare kommenterat regeringens budget:

– Pengarna är välkomna, men de räcker inte långt. Det blir inte ens en miljon per skola.

Läs mer: 

Regelrätt skandal att skära ner på folkhögskolan

Folkhögskolan är inte förhandlingsbar