Politiker ska lära om folkhögskola

Magnus Manhammar och samtliga riksdagsledamöter för Socialdemokraterna ska besöka folkhögskolor över hela landet nu under hösten. Peter Ollén (M) är förtjust i utbildningsformen där en ”städerska och byrådirektör kan mötas på samma kurs.”

Under en månad ska alla socialdemokratiska riksdagsledamöter besöka minst en folkhögskola var.
– Vi vill stärka våra kunskaper om folkhögskolornas situation, säger Magnus Manhammar (S), ledamot i kulturutskottet.

Oktober är fulltecknad i de 107 socialdemokratiska riksdagsledamöternas almanackor. 

– Tillsammans kommer vi att besöka varenda folkhögskola i landet, säger Magnus Manhammar (S), ledamot i kulturutskottet, som nyligen träffat personal och studerande i Litorina i Karlskrona och Hagaberg i Södertälje.

Varför gör ni det här?

– För att uppmärksamma betydelsen av folkhögskolorna och folkbildningen och knyta närmare kontakter med skolorna. Vi vill också stärka våra kunskaper inom partiet om den situation folkhögskolorna befinner sig i, säger Magnus Manhammar.

Viktig för etablering

Han har folkbildning som sitt specialområde i politiken och har även tidigare besökt många folkhögskolor, men konstaterar att det är viktigt att hela tiden bli påmind om utbildningsformens betydelse för människors etablering på arbetsmarknaden. 

– För många nyanlända, inte minst de ukrainska flyktingarna, är en utbildning på folkhögskola ett första steg in i det svenska samhället.

Hur många av er S-ledamöter har själva studerat på folkhögskola?

– Jag har ingen siffra, men det är relativt vanligt. Jag gick själv på Brunnsvik och vet hur mycket det betyder att komma in i en trygg studiemiljö med duktiga lärare. 

Neddragningar

Socialdemokraterna är starkt kritiska till regeringens neddragningar på folkhögskolornas och studieförbundens verksamhet.

– Folkbildningen behövs i hela landet och den behöver utvecklas snarare än avvecklas, säger Magnus Manhammar.

Moderaterna gör inga organiserade besök på folkhögskolor. Men det betyder inte att inte enskilda M-politiker intresserar sig för utbildningsformen, understryker Peter Ollén — även han ledamot i kulturutskottet — och tar sig själv som exempel.

– Den härmånaden har jag besökt två folkhögskolor och jag ska besöka två till nästa vecka, säger han.

Varför?

– Sen ungdomen är jag väldigt förtjust i utbildningsformen. Tanken på att en byrådirektör och en städerska kan mötas och gå en folkhögskolekurs i ett ämne som båda är intresserade av är väldigt tilltalande.

Många folkhögskolor tvingas dra ner kraftigt på personal och kurser som en följd av regeringens politik. Hur ser du på det?

– Just nu är vi i en situation när vi behövt göra några rätt brutala prioriteringar för att lägga mer pengar på rättsväsendet och försvaret. Jag står bakom de prioriteringarna och kan inte se att man kunde gjort på något annat sätt.

Bekymrar det dig?

– Hela samhällssituationen bekymrar mig och det vore egoistiskt om jag sa att jag bara bekymrar mig för mina hjärtefrågor. Hela pusslet måste hänga ihop, säger Peter Ollén.

Läs mer:  

Regelrätt skandal att skära ner på folkhögskolan

”För liten satsning på folkhögskolan”