”För liten satsning på folkhögskolan i budgeten”

Regeringen föreslår hundra nya miljoner till deltagare och lärare inom Folkhögskolan. – Ska man prata om en satsning som ger fler chansen att studera på folkhögskola skulle den årliga summan behöva dubblas ett antal gånger, kommenterar Tomas Rosengren, Sveriges Lärare Folkhögskola.

Hundra miljoner kronor per år är alldeles för lite, anser Tomas Rosengren, ordförande i Sveriges Lärare Folkhögskola.
– Det lappar lite grand och räddar kanske någon skola, men det är ingen satsning, säger han efter regeringens besked.

En positiv signal, men alldeles för lite pengar. Så kommenterar Sveriges Lärare Folkhögskola veckans budgetutspel från regeringen om att anslå 100 miljoner kronor årligen till folkhögskolorna från och med 2024.

– Pengarna är välkomna, men de räcker inte långt. Det blir inte ens en miljon per skola, säger Tomas Rosengren, ordförande i Sveriges Lärare Folkhögskola.

Hur mycket skulle behövas?

– Ska man prata om en satsning som ger fler chansen att studera på folkhögskola skulle den årliga summan behöva dubblas ett antal gånger. Pengarna kan hjälpa respektive skola att täppa igen lite hål och klara lönerevisionerna eftersom vi fick till ett bra avtal. Men så mycket mer räcker de inte till, säger Tomas Rosengren.

Förändrar det upplägget på manifestationen den 19 september?

– Nej det gör det inte, manifestationens huvudsyfte är att visa hur fantastisk folkhögskolan är. Den kommer att ske över hela landet och få stort genomslag. I Stockholm, Göteborg och Malmö blir det jättemanifestationer.

Det tuffa ekonomiska läget gör att hundratals lärartjänster är på väg att försvinna från landets folkhögskolor, befarar Sveriges Lärare Folkhögskola och har vid flera tillfällen riktat skarp kritik mot regeringen, bland annat för oviljan att indexhöja anslagen.

"Viktig funktion"

När regeringen på tisdagen — med stöd av Sverigedemokraterna — presenterade de nya pengarna i budgetpropositionen konstaterade den att ”många folkhögskolor har en ansträngd ekonomi och det generellt besvärliga ekonomiska läget drabbar dem hårt”. 

– Folkhögskolan som utbildningsform fyller en viktig funktion i det svenska utbildningssystemet för såväl individers möjligheter till utbildning som för samhällets behov av kompetensförsörjning. Därför är den här förstärkningen mycket värdefull, säger utbildningsminister Mats Persson (L) i ett pressmeddelande.

Tomas Rosengren uppfattar att de hundra årliga miljonerna inte är villkorade.

– Det är i så fall positivt, men för att pengarna ska räcka till nya utbildningsplatser behövs en mycket större satsning, säger han.

Läs mer: 

Nytt avtal klart för lärare i folkhögskola

Manifestation ska lyfta folkhögskolan