Nytt avtal klart för lärare i folkhögskola

Efter tio år med sifferlösa avtal har vi nu siffror med lägsta nivå inlagt i avtalet, säger Tomas Rosengren, ordförande för Sveriges Lärare Folkhögskola. Foto: Oskar Omne och Adobe Stock

Sveriges Lärare har nu tecknat ett nytt kollektivavtal för folkhögskolan. Lönerna ska öka med minst 7,4 procent under två år. – Det är det första avtalet på tio år med siffror angivna för lärare, säger Tomas Rosengren, ordförande för Sveriges Lärare Folkhögskola.

Det nya kollektivavtalet är tecknat mellan fackförbundet Sveriges Lärare och Arbetsgivaralliansens bransch Folkhögskola. Det omfattar lärare och studie- och yrkesvägledare. Avtalsperioden är på två år. Löneökningar för kollektivet blir på lägst 4,1 procent från 1 maj 2023 och lägst 3,3 procent från 1 maj 2024.

– Efter tio år med sifferlösa avtal har vi nu siffror med lägsta nivå inlagt. Vi är det första avtalet på lärarsidan med just siffror, säger Tomas Rosengren, ordförande för Sveriges Lärare Folkhögskola.

Tvåårigt avtal

Nivån på 7,4 procent på två år är på samma nivå som det så kallade märket för svensk arbetsmarknad.

– Vi måste se till våra medlemmar och kan inte släpa efter även om vi vet att många folkhögskolor har det tufft ekonomiskt, säger Tomas Rosengren.

”Arbetsgivarens lönepolitik och lönekriterierna ska vara kända. Du ska veta hur du ska arbeta för att påverka din lön. Lönesamtalet med din chef är grundläggande för att individuell lönesättning ska fungera”, står det på Sveriges Lärares hemsida.

Viktig del

En del i avtalet är förtydligande om att tid för det kontinuerliga för- och efterarbetet ska planeras in i arbetstiden.

– Det är en viktig del som kan göra stor skillnad att lyfta i en lokal diskussion om arbetstid, säger Tomas Rosengren.

Andra delar är bland annat att det finns en möjlighet att fördela arbetstiden på 194 dagar för ferieanställda istället för på högst 44 veckor.

Ledigt med lön ska också kunna beviljas för läkarbesök, ”även om läkarbesöket inte syftar till att bibehålla arbetsförmågan”.

Avtalet gäller för lärare och studie- och yrkesvägledare på rörelsedrivna folkhögskolor, vilket är majoriteten av skolorna.