Folkbildningen finns överallt men nu väntar stora nedskärningar

Folkbildningen har en extra viktig roll i områden där det saknas andra utbildningsaktörer. Det säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Inom tre år ska dock 500 miljoner skäras ner på folkbildning enligt regeringens budget. Foto: Magnus Liam Karlsson.

Omkring hundra tusen personer går på folkhögskola under ett år. Och folkbildning inom studieförbund erbjuds i alla landet kommuner, visar en rapport. Samtidigt väntas stora neddragningar för folkbildningen.
Det får stora konsekvenser för människors tillgång till bildning och utbildning i hela landet, kommenterar Maria Graner på Folkbildningsrådet.

Under 2022 erbjöd studieförbunden studiecirklar i alla landets 290 kommuner och folkhögskolorna genomförde långa kurser i 154 kommuner. Studieförbunden rapporterade omkring 730 000 deltagare, och folkhögskolorna cirka 100 000 deltagare på långa och korta kurser. Det visar en rapport från Folkbildningsrådet. 

– Att folkbildningen finns över hela landet och erbjuder sin verksamhet till en stor del av befolkningen är en resurs för hela samhället att ta vara på, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner i ett pressemeddelande. Vi ser till exempel i den här undersökningen att folkbildningen har en extra viktig roll att erbjuda möjlighet till utbildning i områden där det saknas andra utbildningsaktörer.

Här lockar folkhögskola mest

På folkhögskolans allmänna kurser bor den största andelen deltagare i landsbygdskommuner. Lägst är andelarna i storstadskommuner, täta blandade kommuner och tätortsnära landsbygdskommuner. För särskild kurs ser mönstret liknande ut men med en mindre andel deltagare i större städer. 

När det gäller deltagare per tusen invånare, som går på allmän kurs, toppar Västerbotten med 5,03 deltagare per tusen invånare följt av Dalarna 4,57 och Örebro 4,50.

Lägst deltagande är det i Gotland med 2,43 deltagare per tusen invånare, Halland 1,63 och Uppsala 1,53.

Den kommun som har flest deltagare på allmän kurs är Färgelanda med 18,77 deltagare per tusen invånare. Därefter kommer Älsvsbyn, Hällefors och Härjedalen. 

Högst andel deltagare per tusen invånare på särskild kurs bor i regionerna Gotland 8,56, Västerbotten 7,09, Blekinge 6,87 och Dalarna 6,81. Lägst andel bor i Södermanland 4,50, Kronoberg 4,06 och Halland 3,36.

Samtliga siffror avser deltagare i folkhögskola under år 2019.

500 miljoner ska bort

Några veckor efter att rapporten publicerades meddelade regeringen stora neddragningar för studieförbunden i budgetpropositionen.  Det handlar om 250 miljoner mindre i budgeten till studieförbunden för 2024. Därefter väntas en sänkning med 100 miljoner år 2025 och 150 miljoner för år 2026.

– Vi beklagar regeringens beslut att skära ner på bidragen till studieförbunden, kommenterar Maria Graner. Det får stora konsekvenser för människors tillgång till bildning och utbildning i hela landet.

 Folkhögskolan får ett tillskott med 100 miljoner krornor nästa år enligt budgetpropositionen.

Rapporten ”Folkbildning och landets kompetensförsörjning – Vilken roll spelar folkbildningen i städer och på landsbygder?”, är skriven av forskarna Lina Bjerke och Charlotta Mellander vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Hela rapporten finns på Folkbildningsrådets hemsida.

Läs mer: 

”För liten satsning på folkhögskolan”

”Forskning om folkbildning är lite marginaliserad”