Viktiga frågor för folkhögskolan i år

Folkhögskollärarna Erik Lindrooz Sellgren, och Anna Nilsson samt skolchef Eduardo Gran Villanueva Contreras ger svar på vad de tycker är viktigt för folkhögskolan i år. Ett år då bland annat Folkbildningsutredningen ska bli klar.

Att vända trenden så att fler får gå på folkhögskola, att kontroll och uppföljning blir väl balanserade och att tydliggöra folkhögskolans viktiga roll. Det är prioriterade frågor för landets folkhögskolor under det här året betonar två lärare och en skolchef.

Erik Lindrooz Sellgren, ledamot i styrelsen för Sveriges Lärare Folkhögskola och lärare på Högalids folkhögskola.

Vilken är den viktigaste frågan för folkhögskolan i år?

Att jobba för att trenden vänder så att fler deltagare får möjlighet att gå på folkhögskola i stället för som nu en stadig minskning. Folkhögskoletid förändrar liv till det bättre.

Vad har du för förväntningar på Folkbildningsutredningen, som ska presenteras i juni?

Jag vet inte riktigt vad jag förväntar mig men min förhoppning är att man verkligen förtydligar och då med självklarhet också ser fördelen med att förstärka folkbildningens roll i samhället. Att folkbildningens mångfald bibehålls och ses som en styrka. 

Vad är i fokus på din folkhögskola i år?

På min skola är fokus att härda ut och hålla huvudet högt och göra det så bra för våra deltagare som vi kan i en tid så nedskärningar och minskade anslag drabbar oss ganska hårt. 

 

Anna Nilsson, lärare på Paeideia folkhögskola.

Vilken är den viktigaste frågan för folkhögskolan i år?

Att sätta fokus på folkhögskolans betydelse i vårt samhälle. Att uppmärksamma de vis på vilka folkhögskolan bildar Sverige och behövs för både enskilda individers utveckling och samhällsutvecklingen i stort.

Vad har du för förväntningar på Folkbildningsutredningen, som ska presenteras i juni?

Förväntningen, eller i alla fall förhoppningen, är att utredningen tydligt kan visa på folkbildningens fortsatt centrala betydelse för samhällsutvecklingen. Att det som är uppenbart för oss inom verksamheten även blir tydligt för dem utanför - att folkhögskolorna höjer utbildningsnivån, minskar klyftorna, skapar engagemang för samhällsutvecklingen och i förlängningen är ett skydd för vår demokratis vitalitet och fortlevnad. Ytterligare en förväntning är att formerna för kontroll och uppföljning av folkbildningen blir väl balanserade.

Vad är i fokus på din folkhögskola i år?

I en oroväckande tid då vi frekvent ser uttryck för antisemitism i vårt samhälle, är ett viktigt fokus för vår folkhögskola med judisk profil att verka för att kunskaperna om judisk kultur och judiskt liv i Sverige stärks. 

 

Eduardo Gran Villanueva Contreras, skolchef och rektor på Tora Vega folkhögskola och Tora Vega gymnasiet.

Vilken är den viktigaste frågan för folkhögskolan i år?

Att tydliggöra folkhögskolans roll som en viktig utbildnings- och kompetensförsörjnings inom det svenska utbildningsväsendet. Vi har varit samhällsnyttiga i 156 år! Jag hoppas att regeringen och riksdagen ser oss som ett viktigt och unik samhällsresurs och ge oss möjligheter och finansiering.

Vad har du för förväntningar på Folkbildningsutredningen, som ska presenteras i juni?

Att Folkbildningsutredningen ska visa folkhögskolans styrkor och betydelse både för individen och samhället. Och att folkhögskolan är en utbildningsform som kan berika samhälle och individ genom att bland annat vända sig till och ha ett annat arbetssätt för målgrupper som annars av olika skäl skulle ha svårt att utvecklas och bli en kreativ kraft i samhället.   

Vad är i fokus på din folkhögskola i år?

I fokus är att tillsammans med vår fantastiska personal vidareutveckla en sammanhållen utbildningskedja för våra vuxna och för unga/vuxna som därigenom kan gå från SFI, motsvarande grundskola och gymnasium på folkhögskola till yrkeshögskola eller universitet. Vi utvecklar båda verksamheter i Burlöv och Lund, där vi är den enda folkhögskolan i dessa kommuner.

Vi anordnar dessutom flera eftergymnasiala yrkesutbildningar i folkhögskolans regi och startar till höstterminen 2024 en gymnasieskola för yngre studerande (ungdomsgymnasium). Gymnasieskolan kommer att tillämpa folkhögskolans pedagogik och beprövade erfarenhet för att utbilda studerande på ungdomsgymnasiet. Dessutom i samarbete med bland annat Hassela Solidaritet och Lund kommun startar vi ett ESF projekt i Lund för unga/vuxna som suttit hemma länge.