Folkhögskolan skyfflade sex ton jord i stan

Läraren Kia Vornanen och deltagarna på kursen "Hållbart liv" har skyfflat ut över sex ton jord i centrala Jönköping och satt potatis. Foto: Sofia Beijer

En yta på 40 kvadratmeter. Mer behövs inte för att få drygt hundra kilo potatis. Det har deltagarna på Jönköpings folkhögskola fått räkna ut. De går på allmän kurs och har valt tillvalskursen ”Hållbart liv”.

Kia Vornanen är lärare i tillvalskursen Hållbart liv. Nu ingår även stadsodling som ett moment.

– Jag fick tag på en jordplätt hundra meter från skolan så nu kan vi bedriva stadsodling också. Den ligger i ett bostadsområde och skulle egentligen ha asfalterats men bostadsbolaget godkände att vi kunde odla där, berättar Kia Vornanen.

Totalt har deltagarna satt drygt tio kilo sättpotatisar, sommar- höst- och mandelpotatis. Och varje sättpotatis beräknas ge tio nya potatisar.

Området var igenvuxet och behövde grävas upp innan potatisarna kunder tryckas ner i jorden.

      När vi grävde var det regn och veckan efter skulle vi skyffla ut 6 300 kilo jord. Gratis träning tyckte deltagarna och så körde vi på med god stämning.

Kia Vornanen samarbetar även med läraren Mikael Gustafsson, som undervisar i stadsodling, på Jönköping universitet.

– Nu i höst ska jag gå den kursen för att lära mig mer om att odla i städer.

Klimatförändringar

I folkhögskolekursen hållbart liv, som är på två gånger 90 minuter i veckan, ingår globala frågor om hållbar utveckling och klimatförändringar men deltagarna ger sig också ut i Jönköping för att till exempel ta reda på om nya bostadsområden byggs hållbart. 

– Till exempel har vi fått reda på att regnvattnet ska användas till vattning. Vi har också tagit reda på hur reningsverket fungerar och hur man kan lösa rening på andra sätt, säger Kia Vornanen.

En del i kursen är fysisk aktivitet.

– Vi har många som är intresserade av träning så då får man spinna på det. Vi kan ha badminton, cirkelträning eller annat. Det är självklart inte hårdträning utan alla kör på sin nivå. Det är också ett värde att få komma ut. Vi diskuterar även psykisk hälsa som är viktigt för ett hållbart liv.

Händer det att deltagarna ändrar sina liv under kursen?

– Många tänker till men att ändra sin liv är kanske lite drastiskt uttryck. Men flera tar bussen istället för bil eller cyklar och de tänker till om konsumtion. Några äter mindre kött och mer närproducerad mat. Men det är ju också en ekonomisk fråga när man pluggar.

Uppdaterad

Kia Vornanen började på Jönköpings folkhögskola 2012. Hon undervisar i matematik och naturkunskap. Tidigare har hon varit lärare på gymnasiet.

– Jag ångrar inte att jag bytte till folkhögskola. Det är roligt med deltagare i olika åldrar. Några har jobbat i kanske femton år och behöver kanske mer matematik och naturkunskap. Jämfört med gymnasiet är det också mer flexibelt och individualiserad undervisning. Någon gång ibland undervisar jag på gymnasiet. Det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om ämnesplanerna.

Jönköpings folkhögskola är en filial till Ädelfors och Sörängens folkhögskolor.

 

Tips kring hållbart liv:

Det måste var intressebaserat.

Tänk över vilka delar som bör ingå, till exempel klimatförändringar, mat, konsumtion och fysisk aktivitet.

Försök att ta vara på möjligheter i närområdet. Kanske finns det möjligheter till odling, fina områden för fysisk aktivitet eller byggarbetsplatser att titta på ur ett hållbarhetsperspektiv.

Få även med områden om social hållbarhet.

 

Läs mer:

Maja breddar sin kompetens

”Lägg mycket tid på antagningsproverna”