”Lägg mycket tid på antagningsproven”

Läraren Emil Österholm och deltagaren Caroline Wallmark på Ålsta folkhögskola. Foto: Madeleine Englund

Lägg mycket tid på att gå igenom de sökandes arbetsprover. Oftast får man en känsla av om deltagaren är genuint intresserad. Det säger Emil Österholm, lärare på konstlinjen vid Ålsta folkhögskola.

Emil Österholm är en av två ansvariga lärare för konstlinjen på Ålsta folkhögskola utanför Sundsvall. Varje vår är en tid då arbetsprover ska bedömas från personer som sökt utbildningen. På Ålsta kan det vara nära 50 konstföremål som skickas in. Det är teckningar, målningar, digital konst, filmer och skulpturer. De sökande ska även sända med ett personligt brev där de reflekterar över föremålen. Ungefär tio deltagare tas in.

Emil Österholm och två till personer med konstnärlig bakgrund går igenom arbetsproverna.

Hur går det till att bedöma så pass olika konstföremål?

– Om man gör något för att man är intresserad så ser man olika val i arbetsprovet och hur bilden eller verket är uppbyggt. Man får en specifik känsla om deltagaren är genuint intresserad eller om man bara gjort något på ett papper för att få in ett arbetsprov. Sen kan man se om det som beskrivs det personliga brevet avspeglar sig i bilderna.

Är ni ofta oense i gruppen?

– Generellt sett brukar det vara relativt lätt att välja ut två tredjedelar av platserna. Men de sista platserna kan vi stöta och diskutera. Då kan det handla en del om tycke och smak. En aspekt är även att få en blandad grupp med olika åldrar och erfarenhet. Nu är vår yngsta deltagare 19 år och den äldsta 59 år. Det ger värdefulla diskussioner med olika perspektiv.

Eget driv

Emil Österholm betonar att deltagandet på folkhögskolan bygger mycket på egen kraft och driv.

­– Det handlar om att utnyttja våra verkstäder, som är tillgängliga dygnet runt, och att ta del av gästlärarna. Visst är det en fördel att vara tekniskt skicklig men inom konstområdet så kommer man en bit med skills sen är det ett hårt jäkla arbete som krävs. Och jag brukar säga till deltagarna att de bästa lärarna ni har är varandra.

Emil Österholm har själv gått på Östra Grevie folkhögskolas utbildning i keramik och glas. Därefter har han läst en masterexamen i keramik och konst vid HDK Valand vid Göteborgs universitet.

Keramisk konstnär

Parallellt med lärarjobbet arbetar han som keramisk konstnär i sin verkstad.

– Det som driver mig är mycket en kärlek till materialet lera. Jag börjar med en grundidé och sedan får leran delta med sina egenskaper. Det kan resultera en känsla av metall eller sten i skulpturerna, säger han.

Konstlinjen vid Ålsta innehåller ett basår och ett utvecklingsår. Utbildningen har varit pausad i cirka 15 år men år 2017 var Emil Österholm med  och startade den igen.

– I den här regionen behövs det en förberedande konstutbildning till konsthögskolorna. Det är tufft att gå direkt från gymnasiet till en konstutbildning på högskolenivå.

I år fyller Ålsta folkhögskola 150 år och i höst blir det firanden.

– Mammas morfar gick på Ålsta på 30-talet. Folkhögskolan är en oerhört viktig del i Utbildningssverige, inte minst när det gäller allmän kurs

 

Tips vid bedömning av arbetsprover:

1 Lägg ner mycket tid. Gå igenom arbetsproverna flera gånger. Det tar tid att ta in saker och reflektera. Med digitala medier har vi blivit för snabba att avfärda saker.

2 Gå igenom föremålet själv första gången innan diskussioner i gruppen.

3 Tänk på att även få in en grupp med olika erfarenheter och åldrar.