”Folkhögskolan är viktig för personlig utveckling”

Ingela Bergmo Prvulovic är ledare för forskningsmiljön Livslångt lärande och t f centrumledare för Encell vid Jönköpings university.

Folkhögskolan har en oerhört viktig roll både för individen och för samhället i stort.
Det betonar Ingela Bergmo Prvulovic,  ny ledare för forskningsmiljön Livslångt lärande och t f centrumledare för Encell vid Jönköpings university.

Hur det du på ditt nya uppdrag som består av två delar?

– Det är två delar som gynnar varandra. Uppdraget som forskningsledare för Livslångt lärande är i linje med det jag jobbat med sedan jag disputerade. Jag har fokuserat mycket kring vägledning och lärande som behövs för människor i arbetslivet i en omvälvande tid som vi lever i. Encell ser jag som en viktig del för kunskapsspridning om forskning till olika målgrupper, som har intresse för livslångt lärande. Det är ett nationellt centrum som sprider forskning från olika forskningsmiljöer, svarar Ingela Bergmo Prvulovic, som är docent i pedagogik.

Vilken roll har folkbildning och folkhögskola i det livslånga lärandet?

– Det är oerhört viktigt både för den enskilde individen och för samhället i stort. Folkhögskolan erbjuder en viktig del i vårt utbildningssystem. Folkhögskolan bidrar till lärande på ett existentiellt plan i att navigera i ett nytt samhälle.

Hur ser du på Folkhögskolans när det gäller omskolning?

– Här har yrkeskurserna en stor betydelse när man till exempel behöver nya kunskaper och få en ny yrkesinriktning. Men folkhögskolan är även viktig på ett personligt plan att genomgå ett växande eller lärande.

Vad ser du för framtidsinriktning när det gäller Centrum för livslångt lärande och Encell?

– Vi kommer att följa behoven i samhälle och arbetsliv och ta avstamp i det vi har en grund.  Men det kan också komma vidgas till nya områden till exempel professionsforskning inom välfärden. Flera yrkesgrupper inom vård, skola och polis genomgår stora förändringar.

Vilken roll tror du att artificiell intelligens får i forskning kring det livslånga lärandet?

– Det kommer säkert att växlas in på sikt i vår forskning. AI är något vi måste ha ögonen på, hur digitaliseringen påverkar i arbetslivet. Vi är inne i en otroligt omvälvande tid som utmanar det vi tidigare tagit för givet. Att möta det kräver lärande. Många yrkesgrupper kan nog också känna sig hotade av AI, och frågar sig om man ska möta motstånd eller se möjligheter.

Encell är Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande.

 

Läs mer:

Så har folkhögskolorna förändrats 

Ny satsning ska bryta utanförskap