Samverkan ska bryta utanförskap

För oss handlar det bland annat om att hitta bättre samverkansformer för att nå arbetsgivarna, särskilt när det gäller våra studerande på allmän kurs, säger Annica Paulsson Kihlstrand, rektor på Dalslands folkhögskola. Foto: Adobe stock och privat

Med bättre studie– och yrkesvägledning och effektivare kontakter med arbetsgivarna ska folkhögskolorna bidra till att minska arbetslöshet och utanförskap.
– Vi är vana att möta de som står långt ifrån samhället, säger Annica Paulsson Kihlstrand, rektor på Dalslands folkhögskola.

Närmare 150 000 unga varken arbetar eller studerar. Personer med funktionsnedsättning, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepresenterade i gruppen, som riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap.

Nu deltar femton folkhögskolor i det nationella projektet Vägen för att vända utvecklingen och korta ner vägen mellan studier och jobb.

– Det är bra om folkhögskolan kan vara med och bidra. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med unga vuxna. Att hindra att de tappar sugen och fastnar i arbetslöshet är avgörande, säger Annica Paulsson Kihlstrand, rektor på Dalslands folkhögskola.

Hon konstaterar att långvarigt utanförskap kan leda till sämre självförtroende och ohälsa – något som har stora konsekvenser för såväl individen som samhället i stort.

Projektet har en budget på över 150 miljoner kronor, varav Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet) bidrar med 85 miljoner. Arbetet drar igång 1 april och ska pågå tre år. Folkbildningsrådet är projektägare och arbetet genomförs i samverkan med folkhögskolornas intresseorganisationer.

Dalslands folkhögskola bedriver undervisning i både Trollhättan och Färgelanda.

Hitta arbestgivare

Pengarna kommer deltagarna använda för att bland annat anställa personer som kan vara med och utveckla metoder i undervisningen, stärka studie- och yrkesvägledningen och bygga vidare på kontakterna med lokala och regionala arbetsgivare.

– För oss handlar det bland annat om att hitta bättre samverkansformer för att nå arbetsgivarna, särskilt när det gäller våra studerande på allmän kurs, säger Annica Paulsson Kihlstrand, som själv har en yrkesbakgrund inom arbetsförmedlingen.

Mellan åren 2019 och 2021 pågick ESF-projektet Famn (Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända), även det med Folkbildningsrådet som koordinator. Det resulterade i en modell för metodutveckling och en omfattande metodhandbok som lyfter fram lyckade arbetsmetoder inom folkbildningen. Det arbetet finns med som en grund i det nya projektet Vägen.

De folkhögskolor som deltar i projektet är: Strömbäck, Vindeln, Storuman, Dalsland, Ljungskile, Wendelsberg, Hagaberg, Röda Korset, Skarpnäck, Eslöv, Blekinge, Malmö, Marieborg, Vadstena och  Valla.

Läs mer:

Helhetssyn värdefullt för personer med npf

Riktiga möten hindrar avhopp