Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Folkhögskola på distans har lett till många avhopp under pandemin. Främst har grupper med låg utbildning drabbats, visar Folkbildningsrådets rapport. En befogad oro finns nu för att många i den gruppen och allt fler andra hamnar långt från både arbete och utbildning.

Arbetsförmedlingens siffror visar att långtidsarbetslösheten är ett allt större problem. Fler än hälften av samtliga långtidsarbetslösa har varit utan jobb i två år eller längre. I ungdomsgruppen, 18–24 år, är 10,2 procent arbetslösa. Det kan jämföras med en total arbetslöshet på 7,7 procent.

Regeringen försöker att vända utvecklingen genom att satsa på så kallade jobbpaket. Nästa år föreslås folkhögskolans del i paketet bli 300 miljoner kronor, eller 3 000 utbildningsplatser. Så här motiverade regeringen årets jobbpaket: ”Folkhögskolans utbildningar är viktiga för ungdomar som inte har nått målen för en gymnasieutbildning och för utrikes födda, inte minst utrikes födda kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden.”  

Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner hoppas att många som har lämnat folkhögskolan under pandemin kommer att återvända nu när kurserna åter kan genomföras på plats. 

Och ett troligt scenario är så klart att det går bättre att studera nu när deltagare och lärare kan mötas på riktigt.