Folkhögskola värdefull för personer med npf

Min studie visar att folkhögskolan passar väldigt bra för den här gruppen. Det ligger i folkbildningens natur att få lov att växa som människa, säger Elsie Arnell.

Möten, en helhet i utbildningen och att lära känna sig själv är värdefullt för deltagare på folkhögskola med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf. Det visar Elise Arnell, lärare på Helsjöns folkhögskola, i en rapport.

Många deltagare i folkhögskolan har något typ av npf-diagnos. En utmaning för lärarna kan därmed vara konflikter som uppstår mellan frihet i utbildningen och deltagarnas behov av struktur.

– Min studie visar att folkhögskolan passar väldigt bra för den här gruppen. Det ligger i folkbildningens natur att få lov att växa som människa. Det är viktigt för de här deltagarna, säger Elise Arnell, som är lärare på Helsjöns folkhögskola.

Helhetssyn

Bland styrkorna i folkhögskolan nämns ”vikten av att skolan är en helhet och utbildningen inte bara är isolerade skolämnen.”

I rapporten lyfter deltagarna också fram vikten av vidsynthet att man tillåts att vara den man är. Folkbildningens aktiva deltagande är en fördel. Men flexibiliteten kan ibland innebära svårigheter för personer med NPF.

– Klassrumsbrytande undervisning kan vara ångestskapande för de som behöver struktur. Därför är det viktigt att tänka igenom och förbereda de här aktiviteterna, då kan det bli jättebra.

Är det något som förvånat dig under i studien?

– Jag trodde nog att deltagarna skulle ropa mer efter strukturer och mallar. Lärare behöver även berätta mer om folkbildningens system och metoder. Många deltagare kommer direkt från gymnasiet och det kan annars bli en stor kontrast. Och om folkbildningen anpassar sig för mycket till mallar och strukturer så finns risken att folkhögskolan förlorar sin särart. Studien ingår i Föreningen för folkbildnings projekt ”Praktiknära forskning”. Rapportens ttel är Från system till samtal – En kvalitativ studie om folkhögskolans pedagogik och NPF.

Fotnot: Under 2020 var andelen deltagare med funktionsnedsättning 41 procent på allmän kurs, gymnasienivå. Deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är den största gruppen. (Folkbildningsrådet)

Läs mer: 

Jonna Bornemark: ”Deltagarna utgör inte tomma kärl som ska fyllas”

Kurser i livskunskap ger framtidshopp