Kurser i livskunskap ger framtidshopp

Folkhögskolan kan vara en trygg miljö för personer med psykisk ohälsa. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Deltagare i livskunskapskurser har ökat sitt välbefinnande och fått framtidshopp. Det framgår i en forskningsrapport.

Livskunskapskurserna på folkhögskola ger stöd på flera plan för personer med psykisk ohälsa. ”Kurserna bidrar till ett begripligt, hanterbart och meningsfullt socialt sammanhang och hjälper deltagarna att fungera bättre i vardagen och tillsammans med andra.” Det beskrivs i en forskningsrapport från Encell,  Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, vid Jönköping University.

Deltagarna på kurserna berättar bland annat att livskunskapskurserna har ökat deras välbefinnande och att de har fått framtidshopp.

”Vi kan se att deltagarnas negativa uppfattningar om sig själva minskar i folkhögskolans trygga miljö och i hemmet. Vad gäller att fungera i andra miljöer utanför folkhögskolan så beskriver deltagarna en avsaknad av möjligheter. Det finns en önskan hos deltagare att få möjlighet att till exempel arbetsträna eller arbeta med något projekt utanför folkhögskolan.” Det skriver forskarna Martin Hugo och Joel Hedegaard i rapporten.

Lärarna anser att det viktigaste i kurserna är att utgå ifrån deltagarnas individuella behov. ”Detta beskrivs vara ganska svårt eftersom det i dag är betydligt vanligare att deltagare har flera olika svårigheter att hantera. Exempel på detta är att en stor andel av deltagarna har neuropsykiatriska diagnoser, social fobi, utmattningssyndrom och depressioner.” 

Viktig enligt lärarna är också att initialt lyckas forma deltagargrupper där alla accepterar varandra och känner sig trygga.

Totalt ingår tjugotvå deltagare, sex lärare och rektor på folkhögskolan i forskningsrapporten. Här kan du ta del av rapporten ”Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa”.