Här försvinner bibliotekarien på skolan efter sparkraven

Pär Boström och ett skolbibliotek
Foto: Privat/Adobe Stock

Läraren Pär Boström arbetar på en skola där bibliotekarien blivit uppsagd under nedskärningarna. Samtidigt lovar regeringen bemannade skolbibliotek.

Regeringen lovar bemannade skolbibliotek, men SKR menar att statsbidraget är för litet.
På Mellringeskolan i Örebro sägs skolbibliotekarien upp som ett resultat av nedskärningarna.

Regeringen går vidare med bemannade skolbibliotek på varje skola.

– Det ska inte vara möjligt att kalla en bokhylla i en korridor för ett skolbibliotek, utan alla elever ska ha skolbibliotek som är bemannade med utbildad personal, säger skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande.

Men på Mellringeskolan i Örebro sparas skolbibliotekarien bort.

– Det blir en kollision mellan det staten beslutar och verkligheten i kommunen när politikerna ska effektivisera. Det styrsystem vi har idag är inte hållbart, säger Pär Boström, som bland annat är vice distriktsordförande för Sveriges Lärare i Örebro.

SKR: Så mycket saknas

Nedskärningarna riskerar att drabba fler skolor på samma sätt.

Regeringen avsätter 216 miljoner kronor för reformen under 2025 och 432 miljoner för 2026 och framåt.

Men Sveriges kommuner och regioner beräknar att kostnaden kommer att uppgå till två miljarder.

Samtidigt brottas majoriteten av kommunerna med underskott för skolan.

Så ökar lärarnas arbetsbörda

– Jag har frågat hur man ska lösa frågan, och vi har inte fått svar ännu. Om man inte har en skolbibliotekarie blir det en ökad administrativ börda att hantera läromedelsutlåningen, och det är ingen läraruppgift, säger Pär Boström.

På Mellringeskolan har den ansvariga för skolbiblioteket en annan viktig funktion.

– Jag förstår att eleverna söker sig till bibliotekets personal för att prata om saker de inte pratar med andra vuxna om, säger Pär Boström.

Som är skarpt kritisk mot själva det kommunala huvudmannaskapet och kravet på effektivisering.

– Staten måste bli huvudman och vi måste avskaffa NPM-orienterad styrning. Vi måste ha regelstyrning och för att den ska få effekt måste staten vara huvudman, säger Pär Boström.

Förslaget går nu vidare till lagrådet, och kan enligt regeringen träda i kraft i juli 2025.

LÄS MER:

NEDSKÄRNINGAR: Hundratals lärare kan bli av med jobbet

Kommunerna räknar med kommande krispaket till skolan

De drar igång nya lärarprotester mot nedskärningar