Kommunerna räknar med kommande krispaket till skolan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Det finansiella stödet till privata företag vid uppsägningar omfattar inte kommunala skolor. Däremot får de precis som privata aktörer stöd när staten går in och betalar de första 14 dagarna vid en sjukskrivning.

Regeringen presenterade på måndagen ett nytt stort krispaket för att stödja företag som hotas av konkurs och andra ekonomiska problem på grund av följdverkningar av coronaviruset.

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner (SKR), räknar med att regeringen snart kommer med fler ekonomiska stödpaket som omfattar kommunala skolor och skolor överlag i större utsträckning. På samma sätt som för hälso-och sjukvården kan det behövas vikarier när lärare och annan personal på skolor och förskolor blir sjuka. Det kan behövas mer pengar till skolluncher och skolskjutsar om undervisning ska bedrivas på helger och sommarlov. Kommuner kan också få ökade kostnader för digital undervisning.