Nu möts lärare och forskning: ”Ett utbyte av kunskap”

Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet leder programpunkten om pojkarnas läsning under forskningskonventet.

Varför läser pojkar sämre än flickor?
Det är en av många frågor som ska diskuteras på Lärarnas forskningskonvent.
– Vissa orsaker kan man räkna ut med knäna, säger Michael Tengberg, professor vid Karlstads universitet.

På måndagen 17 juni hålls lärarnas forskningskonvent. En mötesplats för alla som vill fördjupa sig forskning kopplad till utvecklingen av lärare och skola.

– Målet är att skapa en dialog mellan forskare och lärare. Ett kunskapsutbyte och en kunskapsspridning, säger Malin Tufvesson, generalsekreterare för arrangören Lärarstiftelsen.

Malin Tufvesson.

Konventet genomförs i samarbete med Sveriges Lärare, Lärarstiftelsen, Göteborgs universitet och Lärarfortbildning AB.

”Tillgång till aktuella rön”

Deltagarna, 30 forskare och 400 anmälda lärare och andra intresserade kommer att delta på plats i Göteborg och flera hundra kommer att delta online.

– Alla kommer att få tillgång till aktuella rön inom undervisningsutveckling men även ges möjlighet att diskutera och samtala med forskarna och såklart nätverka med varandra, säger Malin Tufvesson.

Punkterna kollegialt lärande, AI och pojkars bristande intresse för läsning har fått flest bokningar av konventets alla punkter.

Teorier om pojkars läsning

Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet leder tillsammans Ulrika Andersson, fil. doktor i pedagogik och universitetslektor vid Linköpings universitet diskussionerna om pojkarnas läsning.

– Vissa orsaker kan man räkna ut med knäskålarna. Kan man inte sitta stilla så kan man inte läsa. Men något enkelt svar på varför skillnaderna mellan pojkars och flickors läsande skiljer sig åt finns nog inte, säger Michael Tengberg,

Teorier i frågan finns det gott om: mognadsgrad, lärarnas val av litteratur, kultur…  

– I somliga pojkmiljöer kan det vara grupptryck. Att läsandet är en tjejgrej som inte rimmar med pojkarnas försök att uttrycka sin manlighet. I andra miljöer läser pojkarna lika mycket eller mer.

Hänger samman med ålder

Dessutom försvinner skillnaderna spårlöst när eleverna lämnar gymnasiet.

– En viktig sak är att skillnaden mellan könen hänger samman med åldern. Bland 10-åringar finns en tydlig skillnad som växer under högstadiet. Därefter verkar det plana ut och 20-årsåldern och uppåt ser vi endast små eller inga skillnader alls.

Räkna med intressanta diskussioner på konventet.

Det här är ”Lärarnas forskningskonvent 2024”

Syftet med konventet är att ”bygga en bro mellan forskning och undervisning som går åt båda hållen”. Fokus kommer att ligga på:

  • hur praktiknära forskning kan bidra till att utveckla undervisningen och hur du kan implementera forskningsresultat i din undervisning.
  • det professionella lärandet, reflektion över den egna praktiken, samt dialog kring hur forskning kan bidra till att främja professionellt lärande bland lärare.
  • hur vi kan integrera forskning i undervisningen för att skapa en mer evidensbaserad undervisningspraktik.
  • att främja samarbete mellan forskare och lärare samt skapa möjligheter för lärare att nätverka och utbyta erfarenheter och kunskap kring undervisningsutveckling.

Här hittar du mer information om konventet.

LÄS MER: Ny sajt om vetenskap och forskning – för alla lärare