Anna Olskog i sitt första tal: ”Bladet är vänt”

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Anna Olskog höll ett både känsligt och laddat tal som nybliven ordförande för Sveriges Lärare.

Anna Olskog, mellanstadielärare i Umeå, valdes på torsdagen till ny ordförande för Sveriges Lärare.
Här är hela hennes första tal som förbundsordförande.

Kära kongress, kära kollegor!

Tänk att tre dagar kan innehålla så mycket kunskap, kompromisser och klokskap. Så många värdefulla möten, smarta människor och minnesvärda ord. Och inte minst – demokrati. 

Jag är stolt och hedrad över att ha fått detta förtroende. Tack! Tack också för såväl ärliga som härliga samtal under kongressen. Jag har fått med mig äkta inspiration och handfasta medskick. Ni har fattat många beslut, nu har vi både ramverk och spelplan för de kommande fyra åren. 

”Det är pure power”

Jag är imponerad av kongressens tydliga vilja att flytta fram vår position som profession jag hade inte förväntat mig något mindre. Det här har varit och är pure power!

Ni, var och en av er, har fattat många rådiga beslut som vägleder förbundsstyrelsen och mig i det arbete som ligger framför oss. I arbetet med våra motparter. Som vässar oss i vårt politiska påverkansarbete. Och beslut som gör att vi som förbund ska se till att använda våra ekonomiska resurser mer effektivt. 

Sammantaget har den här kongressen fattat beslut som kommer bygga framtiden ljusare, professionen stoltare och organisationen Sveriges Lärare starkare.

Tack för det!

Vi behöver två saker: mindre arbetsbelastning och högre lön!

Jag vill ofta väldigt mycket försätta berg och bestiga dem – helst samtidigt när det gäller våra angelägna frågor. Den känslan av otålighet gissar jag att jag delar med många av er här i salen? Men det fackliga arbetet kräver uthållighet, trots att tidpunkten för vad vi kan tolerera är passerad för länge sen, så måste vi hålla fast och hålla ut i frågor som även våra föregångare och drev och bevakade. Nu i en ny tid!

Men det är absolut glasklart att vi behöver förändring och förbättrade villkor och förutsättningar, vi kan aldrig acceptera någonting annat än just det! Det är egentligen inte krångligt alls, vi behöver två saker: mindre arbetsbelastning och högre lön!

Därför är hon otålig

Jag vill att det ska komma fler människor på manifestationer och demonstrationer, jag vill att folk ska svara rappare när jag ringer eller mejlar, jag vill att processer ska gå fortare. Jag vill att motparten ska ge upp snabbare och jag vill att systemfelen som hindrar oss som gör oss till ständiga förlorare ska låsas upp! 

Jag är otålig, varför är jag det? Jo, för att saker och ting händer för långsamt och ibland går de i fel riktning. Jag undrar ibland, ganska ofta, hur det kom sig att jag hamnade i fackliga sammanhang när jag egentligen trivs som allra bäst i klassrummet där i och för sig processer tar tid men där responsen oftast är omedelbar! Kanske är det så att otåligheten gör mig ännu lite mer angelägen och stridbar? 

Våra frågor är förvisso (skrämmande) gamla men vårt förbund är nytt och det korsdrag som den här kongressen har inneburit gör att vi vädrar morgonluft - och med nya beslut och förnyad uppställning ska vi fortsätta att tillsammans besegra berget både i höjd och rörelse!

Anna Olskog på väg upp på scenen efter att ha valts till ny ordförande. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Kollegor!

På lite sikt är jag övertygad om att vårt unga förbund kommer att göra avgörande insatser för att förbättra yrkesvardagen för oss medlemmar, vi som är otåliga får nyttja frustrationen likt en blåslampa! De stora segrarna kommer antagligen inte att vinnas i ett enda slag, i en enda avtalsrörelse, eller med ett eller flera riksdagsbeslut. Nyckeln till fackliga segrar ligger i att vi uthålligt håller ihop och arbetar målmedvetet tillsammans.

I förhandlingar och medlemsaktiviteter.

I opinionsbildning och påverkansmöten.

Och, icke att förglömma, i vårt internationella arbete runt om i världen

Och mer än så: I vår lärarvardag på skolor, fritidshem, förskolor och högskolor. Precis som Göran Arrius sa så ligger den fackliga styrkan ute i våra verksamheter, där vi gör reell skillnad. Som profession gör vi skillnad, sätter spår och spelar roll på ett helt avgörande sätt för hela vårt samhälle.

Sveriges Lärare är inte ett företag och medlemmarna är inte kunder. 

Något som den här kongressen visar är också att det finns mycket kraft och inte minst en vitaliserande vi-känsla för vårt förbund att bygga vidare på. Och det kommer vi att behöva, för vi har rejäla utmaningar framför oss. 

Jag vill särskilt nämna en sak som ofta gnager i mig och som har gjort det ett tag. Nämligen att många – både medlemmar och icke-medlemmar – ser på fackförbund som något annat än vad de är. 

Ibland lite som ett bolag där man som kund köper en tjänst. Jag möter inte sällan frågor som ”Varför gör ni i facket inte mer?” ”När ska ni i Sveriges Lärare leverera det som jag betalat för?” Det vill säga facket ses som lika med dem där borta. Eller där uppe. Inte som något man är medskapare i. Frågorna i sak handlar nog mest om att man efterlyser synliga och konkreta förändringar på sina arbetsplatser. 

Men kongressen har inte valt mig till vd i Sveriges Lärare AB. Sveriges Lärare är inte ett företag och medlemmarna är inte kunder. 

Anna Olskog på scenen efter att ha valts till ny ordförande. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Att vara medlem, det hör man på själva ordet, det innebär någon som är med, någon som ingår. En medlem kan så klart vara kritisk. Kritik kan vara uttryck för engagemang. Det är bra! Det är inte där skon klämmer för mig. Det är rolltagningen som inte stämmer.

En sak jag vill som förbundsordförande, det är att återvinna en stark lärarfacklig tillhörighet, solidaritet och delaktighet. På samma sätt som vi ska verka för att pressa tillbaka marknadstänkandet i skola och utbildning, så ska vi få fler att omfamna den ideella lärarfackliga grundtanken. 

Ett fackförbund är en rörelse som bygger på alla medlemmars medverkan, driv och engagemang. Vårt fackförbund bär vi tillsammans. Sveriges Lärare – det är aldrig någon annan. Det är vi. 

Styrkan sitter i människorna

Jag hoppas och tror att jag står för något nytt och att det kommer att märkas framöver. Jag vill jag poängtera vikten av att vi nu vänder blad och lämnar etableringstiden bakom oss. Vi är en enad organisation som jag tror helhjärtat på. Jag är övertygad om vi kommer att göra varandra bättre, styrkan sitter i människorna! Det har jag fått många bevis på under dessa dagar. Sedan tror jag också att det kommer att märkas att förbundet har en ännu tydligare riktning och grund att stå på med kongressens beslut i ryggen.

Givetvis hoppas jag att det kommer att märkas att jag är en förbundsordförande med ett enormt engagemang i de frågor som spelar roll för våra medlemmar. Jag är tydligt förankrad i lärarrollen och vet vad det är som krävs för att läraryrket ska återupprättas som det utmärkta yrke det egentligen är.

Jag ska göra mitt yttersta för att växa in i de här väldiga skorna.

Till sist, kära kollegor!

Jag kan inte neka till att jag är tagen av stundens allvar. Jag är också spänd inför vad som väntar, det ska erkännas. 

Det som gör mig trygg är förvissningen om att jag inte är ensam. I Sveriges Lärare jobbar vi inte ensamma. Vi söker och ger stöd hos varandra. 

Det nya presidiet: Anna Olskog, ordförande, Robin Smith, förste vice ordförande och Pia Rizell, andre vice ordförande. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Lita på att det är så vi i den nya förbundsstyrelsen kommer att ta oss an den förtroendefulla uppgift ni nu lagt i våra händer.

Och jag vill erkänna en sak till. Trots att det ju är ett sommarvarmt Norrköping som ramar in den här kongressen, så kan ni ge er på att jag har både tjocka strumpor och sockar på mig. Det krävs för att fylla de väl tilltagna skor som jag nu ärvt av mina företrädare Johanna och Åsa. 

Jag ska göra mitt yttersta för att växa in i de här väldiga skorna. De kommer nog att glappa lite i början! Det kanske är tur att jag har stora fötter?

Tack Åsa och Johanna för ert storartade jobb! Ni är mina förebilder. 

Ska söka min egen väg

Men jag kommer inte att försöka kopiera er. Det är omöjligt. Jag kommer istället att söka min egen väg tillsammans med nya krafter med vår organisations vilja som kompass. Men ni ska båda veta att min dörr står vid öppen för goda råd. Den erfarenhet ni har, ja den är och kommer att vara värdefull för mig och förbundet.

Kollegor!

Det är en ynnest att få bli vald till förbundsordförande för Sveriges Lärare. Jag lovar att jag kommer att göra mitt ytte­rsta för att leva upp till era och våra medlemmars förväntningar.  Återigen ett stort tack för förtroendet. Bladet är vänt, ny tid nya tag!

LÄS MER:

KLART IDAG: Hon är ny ordförande för Sveriges Lärare

Lärarna om kongressens viktigaste fråga

Kongressen – här är Sveriges Lärares politiska mål