Lärarnas röster om ohållbara läget i skolan

I Sveriges Lärares rapport ”En ohållbar klassrumssituation” vittnar lärarna om omöjligheten att hinna med alla elever under lektionerna.

Stora klasser leder till bristande måluppfyllelse och stök i klassrummet. Det anser lärarna i undersökningarna som nya rapporten ”En ohållbar klassrumssituation” bygger på.
Detta är lärarnas egna vittnesmål om det tuffa läget för svensk skola.

I rapporten ”En ohållbar klassrumssituation” får lärare ur Sveriges Lärares medlemspanel själva beskriva läget i skolan.

Detta är deras egna ord.

”Det går helt enkelt inte att tillgodose alla elevers behov som ensam lärare. Det går inte att hålla undervisningen på en och samma lärarledd nivå så att alla elever kan möta den med sina kunskaper”.
– Lärare i högstadiet

”Det går inte att tillgodose alla elevers behov varje lektion och samtidigt kunna hjälpa dem som är relativt självgående. Högpresterande utmanas knappt alls. Etisk stress.
– Gymnasielärare

Eleverna som sällan får hjälp

”I en klass med 32 elever får du på 60 minuters undervisning mindre än två minuter per elev. Det räcker med att en elev har problem som faller utanför rutiner som ’har du testat att läsa instruktionen’, ’har du kollat boken’ (…) för att en ska övertrassera tiden.
– Gymnasielärare

”De elever som ligger på gränsen med att klara ett ämne, men som inte är stökiga elever, får sällan den hjälp de hade behövt”.
– Lågstadielärare

”Det är väldigt svårt att lägga en undervisning som ska gynna alla när vissa inte kan läsa och vissa är på mellanstadienivå. När man är ensam 100 procent”.
– Lågstadielärare

”Det går inte att hålla gemensamma genomgångar på ett bra sätt. Oavsett vilken nivå man väljer att lägga dem på så kommer eleverna att tappa intresset, antingen för att det är för svårt eller för lätt för eleverna”.
– Gymnasielärare

”De svaga eleverna får inte det de har rätt till och de starka får inte de utmaningar som de behöver för att utvecklas”.
– Lärare i förskoleklass

De som behöver liten grupp är i stor grupp där de inte får det stöd de behöver

”Många elever som har behov av liten grupp underpresterar i stora sammanhang och avviker från klassrum mm”.
– Lärare i förskoleklass

”De som behöver liten grupp är i stor grupp där de inte får det stöd de behöver. Det leder i många fall till frustration hos detta elever och en konsekvens blir ofta att den stora gruppen får störd arbetsro så de inte heller får möjlighet att tillgodogöra sig den kunskap de ska”.
– Högstadielärare

Detta är lärarens önskedröm

”Jag har undervisning i halvklass cirka en gång i veckan och vid detta tillfälle hinner jag med och kan hjälpa eleverna”.
– Mellanstadielärare

”Klasser på 30 elever påverkar arbetsron både för elever och lärare”.
– Högstadielärare

”Jag tror att mina förutsättningar att nå alla elever skulle öka markant om de var runt 20-24 i gruppen i stället för som nu 32”.
– Gymnasielärare

”En önskedröm vore att kunna ha nivågrupperad undervisning, där man kan ge grupper med elever olika uppgifter som är anpassade på deras nivå”.
– Högstadielärare

LÄS ÄVEN: 

Maria Wiman: Det finns inget jag åtrår så hett som regleringar

Sveriges Lärares krav: Skolväsendet måste återregleras

Academedia inleder samtal om undervisningstid

Maxtak i förskolan – partierna vill minska barngrupperna