Academedia inleder samtal om undervisningstid

Christian Liljeros och Sveriges Lärare Academedia kommit överens om att inleda samtal med huvudmannen om att reglera undervisningstiden, planeringstiden och vilka arbetsuppgifter lärare förväntas utföra.

Sveriges Lärare inom Academedia inleder samtal med huvudmannen om reglerad undervisnings- och planeringstid, samt lärares arbetsuppgifter för sina medlemmar inom gymnasieskolan.

Regleringar av barngrupper, klasser, planeringstid, undervisningstid och efterarbete är högt prioriterade frågor för Sveriges Lärare.

– Utbildning och undervisning av hög kvalitet kräver rätt förutsättningar, till det räknas ändamålsenliga lokaler, läroböcker såväl som utbildade behöriga lärare, rimliga gruppstorlekar och tillräckligt med tid för att planera och följa upp undervisningen, säger Christian Liljros.

Inom gymnasiet har Sveriges Lärare Academedia kommit överens om att inleda samtal med huvudmannen.

Det handlar om att reglera undervisningstiden, planeringstiden och vilka arbetsuppgifter lärare förväntas utföra.

– Rektorer gör väldigt olika när de leder och fördelar lärares arbete, och hänvisar till att besluten fattats högre upp. Och att de skulle vara överenskomna med facket, säger Christian Liljeros, Sveriges Lärare Academedia.

Då inleds samtalen

Samtalen ska inledas i början av höstterminen 2024.

– Det är klart att vi är positiva att vi kommer att inleda samtalen, man säga att det hedrar arbetsgivaren. Men vi ska inte ta ut något i förskott kring vad diskussionerna skulle kunna mynna ut i, säger han.

Och fortsätter:

– Alltför ofta, inte bara i privat verksamhet, är tyvärr formeln att effektiviseringar –  alltså att färre lärare ska producera samma mängd undervisning – uttrycks som en ambition och bedrift. Det är en styggelse och ett bländverk. Det är helt uppenbart att verksamheter inom skolväsendet aldrig kan ses och effektiviseras så som exempelvis tillverkningsindustrin eller IT-tjänster, säger han.

Att det för tillfället rör gymnasielärare – men inte andra lärargrupper inom koncernen – kommenterar Christian Liljeros:

– Vi menar inte att problematiken är större på gymnasiet, men det är det största segmentet inom Academedia och för oss är det viktigt att få bollen i rullning. Avgränsar vi oss har vi lättare att nå fram och det blir lättare att nå fram även i andra verksamheter, säger han.

Hur stora förhoppningar har ni?

– Frågan är långt ifrån lätt eller riskfri, det handlar om vad som skulle kunna vara en optimal reglering. Det är klart att vi har tankar, men det är för tidigt att gå ut och säga vilka de är, säger Christian Liljeros.

Och fortsätter:

– Frågan är i grunden ännu större än våra medlemmar. Det är en samhällsfråga där undervisningens kvalitet angår alla. Om jag för en sekund skulle sätta mig in i företrädare för den privata aktiebolags-skol-sektorns perspektiv skulle jag se att frågan skulle kunna återupprätta sektors legitimitet som annars riskerar att tillintetgöras totalt, säger han.

Academedias kommunikationschef Maria Angell-Dupont vill avvakta intervju tills samtalen inletts.

LÄS ÄVEN: 

Kongressen – här är Sveriges Lärares politiska mål

Barngrupperna är för stora – kräver ny lagstiftning

Besluten som fattats under kongressen