Barngrupperna är för stora – kräver ny lagstiftning

Sveriges Lärare har lanserat sitt första politiska program: en kravlista för förskolan. Foto: Linnéa Tammerås

Lagkrav på maximalt antal barn i gruppen. Lagkrav på minimibemanning. Lagkrav på antal förskollärare.
Sveriges Lärares första politiska program är på plats – och det handlar om förskolan.

LÄS ÄVENLärarna om kommunens lönebesked: ”Glasspengar”

Hög arbetsbelastning, stora barngrupper, brist på behöriga kolleger. Det är Sveriges Lärares beskrivning av förskollärarnas arbetsmiljö – och en varning om en förskola som blir allt mindre likvärdig.

Men nu har Sveriges Lärare en ny politik för förskolan – med krav på lagstiftning.

”Effekt efter ett halvår”

– Vi ser de växande barngrupperna och avsaknad av kolleger. Kravet vi har är att staten måste lagstifta om minimibemanning, förskollärartäthet och maxtak för barngruppernas storlek. Det är krav som får direkt betydelse för förskollärarnas arbetssituation och möjlighet att ge barn vad de har rätt till.

Johanna Jaara Åstrand.

– Norge har lyckats med detta och såg effekt bara på ett halvår. Det skulle göra stor skillnad för arbetsbelastningen och möjliggöra läroplansuppdraget, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet organiserade förskollärare. Varför har facket inte lyckats med en kravpolitik förrän nu?

– Delvis beror det på att vi inte kunnat prata med en enad röst. Nu har förskollärarna alla andra lärargrupper i ryggen när vi för fram kravet. Och det är ett styrkebesked, det finns ingen lärarkategori som pratar i egen sak. Där ser vi att norska Utdanningsförbundet enade lärarkåren tidigare än vad vi lyckats med och de har större genomslag i politiken, säger Johanna Jaara Åstrand.

Att det började med förskolan är ingen slump, säger hon.

– Förskolan och fritidshemmen är områden där halva styrelsen inte organiserat medlemmar tidigare och därför inte haft någon politik. Nu har vi gått igenom det ordentligt i styrelsen och skolformsstyrelsen och landat i en ny gemensam politik för förskolan. Den svarar på de behov som förskolan har – men också på vår vision om vilken betydelse förskolan och förskollärarna ska få ha, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare.

Sveriges Lärares krav för förskolan

 • Staten lagstiftar om minimibemanning, förskollärartäthet samt ett maxtak för barngruppers storlek.
 • Förskollärares tid för planering, för- och efterarbete och utveckling av undervisningen ska regleras nationellt.
 • Förskollärares kärnuppdrag värnas.
  Alla barn garanteras undervisning av legitimerade förskollärare.
 • Staten ser till att fler förskollärare utbildas.
 • Lönen ska spegla ansvaret.
 • Staten tar ett huvudansvar för förskolans finansiering, resursfördelning och likvärdighet.
 • Huvudmän genomför uppdragsdialoger som säkrar verksamhets- och tjänsteplanering samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 • Stärk specialpedagogiken i förskolan.
 • Förskollärares professionella bedömningar av vad som behövs för barns undervisning ges avgörande betydelse för hur stödarbetet sker i förskolan.
 • Fler specialpedagoger måste utbildas.
 • Specialpedagogisk kompetens garanteras på förskolorna genom statligt riktade kompetensutvecklingsinsatser för förskollärare samt fler anställda specialpedagoger.
 • Staten och huvudmännen tillsätter resurser för en fungerande samverkan mellan relevanta aktörer såsom barn-och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och barnavårdscentralen.
 • Förskollärare har rätt till kompetensutveckling med reglerat antal timmar.
 • Samverkan mellan förskola och akademin stärks och fler lektorat inrättas.
 • Resurser till praktiknära forskning om förskolan stärks och formerna för forskningsspridning utvecklas.
 • Huvudmän skapar organisatoriska förutsättningar så att varje förskollärare får möjligheter till kollegialt lärande i sin yrkesvardag.
 • Huvudmän ger förskollärare möjligheter att delta i statens professionsprogram.
 • Staten skapar en masterpåbyggnad med förskoleinriktning.
 • Förskollärarutbildningen ger en examen på avancerad nivå.

LÄS ÄVEN: Nya verktyget ska minska lärarnas utmattning