Säger upp lärare – trots vinster och överskott

Fyra kommuner hade ett sammanlagt överskott på över en ­miljard kronor 2023 – men sparar hårt på ­skolorna.

Här är fyra kommuner som tillsammans hade ett överskott på över en ­miljard kronor 2023. De har också sammanlagt sju miljarder kronor i RUR.
I samtliga kommuner sparas det hårt på ­skolorna.

Halmstad: 635 miljoner i RUR

 • Vinst 2023: 428 miljoner.
 • Sparar: 15–20 lärartjänster hotade.

Maria Gellert, avdelningschef ekonomi:

– Det var inte uttalat att resultatutjämningspengar skulle användas specifikt för att minska behovet av nedskärningar inom skolan i dag. Däremot tog kommunfullmäktige beslut om att förvaltningarna skulle slippa ta med sig 2023 års underskott.

– I praktiken innebar detta för grundskolan att 19 Mkr av deras underskott på 23 miljoner kronor ströks.

Göteborg: 5 844 miljoner i RUR

 • Vinst 2023: 1 081 miljoner .
 • Sparar: Åtta förskolor kan stängas.

Ruben Malmström (S), presschef:

– Ja, vi använder RUR i kommunens budget för 2024 men det går inte att säga exakt hur mycket som går till just skolan eftersom budgeten inte är skriven på det sättet, men vi tar ut 571 miljoner kronor ur RUR samt en ovanligt hög utdelning på 750 miljoner från stadens bolag vilket möjliggör en ökning av alla välfärdsnämnders, inklusive grundskolans, budgetramar på 4,1 procent. 

Nyköping: 291 miljoner i RUR

 • Vinst 2023: 135,5 miljoner.
 • Sparar: 80 miljoner från skolan.
 • Personal kommer att varslas när skolorna ska skära ner, skriver P4.

Jukka Taipale, ekonomichef:

Enligt regelverket gällande RUR kan det inte användas riktat för att täcka underskottet inom utbildning. Däremot kan skolan och utbildning vara en del av kommunens underskott och då kan det underskottet täckas med medel från RUR.

– Man kan inte använda RUR för att finansiera löpande verksamhet till exempel inom skolan.

Gävle: 208 miljoner i RUR

 • Förlust: -377 miljoner.
 • Sparar: 65 personer inom skolan varslas.

Liliana Sultana, redovisnings- och ­enhetschef ekonomiservice:

2023 års resultat enligt ­resultaträkningen uppgick till minus 377,6 miljoner kronor och kommunen har justerat det negativa resultatet med medel från RUR på 261,9 miljoner kronor.

– Kommunens resultat första januari 2024 uppgick till 208,8 miljoner kronor.

Resultatutjämningsreserv (RUR) och kommunal budget

 • Kommunerna är skyldiga enligt lag att inte lägga en budget som går med förlust.
 • Undantag kan göras om "synnerliga skäl" föreligger.
 • Varje år ska bära sina egna kostnader. Överskott från ett år används inte för att finansiera verksamheter ett kommande år.
 • Under vissa förutsättningar tillåts kommunerna reservera delar av ett positivt resultat i en RUR, som kan användas för att kompensera för vikande inkomster eller stigande utgifter ett annat år.
 • Pengarna i RUR får bara användas om årets resultat i annat fall blir negativt.
 • Det är frivilligt för kommunerna att ha en RUR eller inte.

Av samtliga 290 kommuner har 226 avsatt pengar i en RUR. 223 kommuner beräknas gå med överskott 2023, 17 beräknas nå ett nollresultat och 48 stycken räknar med att gå med underskott.

Källa: SKR

 

 

LÄS MER:

Kommunerna har 50 miljarder – sparar ändå på skolan

Kristins kommun har 1,2 miljarder – skolor hotas att stängas

Ändrade reglerna – räddade jobben för många lärare

Åsa Fahlén om miljarderna: ”Oerhört provocerande”

SKR: Så kan kommunernas pengar rädda lärarnas jobb